اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
Nassaji FC celebration of climb 11.jpgهارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۴:۱۳ جهونی

تاریخ:۲۰ مه ۲۰۱۸

أمروز ۲۶ ده ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۱۳   پکن: ۲۲:۱۳   
دشنبه: ۱۹:۱۳   کابل: ۱۸:۴۳   
تهران: ۱۸:۴۳   
بیروت: ۱۷:۱۳    برلین: ۱۶:۱۳   
لندن: ۱۵:۱۳   نیویورک: ۱۰:۱۳


هفته مه اردیبهشت ده ما
دِشنبه ۱۴ ۲۴ ۲۰
سه‌شنبه ۱۵ ۲۵ ۲۱
چارشنبه ۱۶ ۲۶ ۲۲
پنج‌شنبه ۱۷ ۲۷ ۲۳
جومه ۱۸ ۲۸ ۲۴
شنبه ۱۹ ۲۹ ۲۵
اَمروز ۲۰ ۳۰ ۲۶
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.دچی‌ین  

۱۵ مه ۲۰۱۸

  • آمریکا شه سفارت‌خنه ره اورشلیم دله بنا هاکرده و اقلاً ۶۰ فلسطینی تظاهرات دله بمردنه.
  • اتا مردی کارد بَیته و پاریس خیابون‌ها دله ۱ نفر ره بکاشته و ۴ نفر زخمی بَینه.
  • اتا کلیسا ره اندونزی دله انتحاری حمله هاکردنه و اقلاً ۱۱ نفر بمردنه.
  • اتا اسراییلی کیجا ۲۰۱۸ ِیوروویژن ره برنده بیّه.