اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

مهم ِخورون ِعناوین
Hariri in April 2009.jpg
  • رابرت موگابه، زیمبابوه‌یِ رییس‌جمهور و آفریقای اتحادیه‌یِ قبلی رییس، اتا نرمِ کودتا دله دستگیر بیّه و ارتش حکومت ره قبضه هاکرده.
  • سعد حریری، لبنان رییس‌الوزرایی جه استعفا هدائه و بائوته ایران و حزب‌الله جه ترسنه که وه ره بکاشن. وه بائوته ایران عربی کشورون دله تنش یارنه و لبنان ره غضب هاکرده. ایران و حزب‌الله ولی بائوتنه وه ره عربستون دله گروگان بَییتنه و مجبور هاکردنه اینان گپ ره کاغذ سر جه بخونده. لبنان ِرییس‌جمهور هم بخاسته که وه ره سریع وردِگاردِنن لبنان. (عکس دله)

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۰:۵۴ جهونی

تاریخ:۱۷ نوامبر ۲۰۱۷

أمروز ۲۷ تیره ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۵۴   پکن: ۰۴:۵۴   
دشنبه: ۰۱:۵۴   کابل: ۰۱:۲۴   
تهران: ۰۱:۲۴   
بیروت: ۲۳:۵۴    برلین: ۲۲:۵۴   
لندن: ۲۱:۵۴   نیویورک: ۱۶:۵۴


هفته نوامبر آبان تیره ما
شنبه ۱۱ ۲۰ ۲۱
یه‌شنبه ۱۲ ۲۱ ۲۲
دِشنبه ۱۳ ۲۲ ۲۳
سه‌شنبه ۱۴ ۲۳ ۲۴
چارشنبه ۱۵ ۲۴ ۲۵
پنج‌شنبه ۱۶ ۲۵ ۲۶
اَمروز ۱۷ ۲۶ ۲۷
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۱۵ نوامبر ۲۰۱۷

  • رابرت موگابه، زیمبابوه‌یِ رییس‌جمهور و آفریقای اتحادیه‌یِ سابقِ رییس، اتا نرمِ کودتا دله دستگیر بیّه و ارتش حکومت ره قبضه هاکرده.
  • سعدالدین حریری بائوته ورگردنه لبنان ولی شه خانواده ره شه همراه نیارنه.
  • سرپل ذهاب و کرمانشاهِ دیگه شهرون دله حدود پونصد نفر تا اسا بمردنه و هزارون نفر مصدوم بَینه. هلال احمر و ارتش و اینان درنه کومِک کانّه ولی هنتا کومک‌کرَون کم هستنه و همه جه کومک نرسی‌یه.


دچی‌ین  

۱۲ نوامبر ۲۰۱۷

  • ایران و عراق میون زلزله بموئه. 7.3 ریشتر زلزله کرمانشاه دله احساس بیّه و خله شهرون دله ره بلرزنی‌یه. عراق کوردستون دله هم تا 7.5 ریشتر زلزله بموئه.