۲۰۲۰ میلادی تقویم دِ هزار و بیستمین سال هسته. این سال دله کرونا مریضی دنیا ره بَیته.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰  ‎۲۰۵۰ 
سال: ‎۲۰۱۷ ‎۲۰۱۸ ‎۲۰۱۹ - ‎۲۰۲۰ - ‎۲۰۲۱ ‎۲۰۲۲ ‎۲۰۲۳
سال ۲۰۲۰ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۲۰۲۰
تبری ۱۵۳۱ – ۱۵۳۲
هجری شمسی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹
هجری قمری ۱۴۴۱ – ۱۴۴۲
بهایی ۱۷۶ – ۱۷۷
کبیسه؟ أره
رُم بساته بیّن په ۲۷۷۳
ارمنی ۱۴۶۹ - ԹՎ
بربری ۲۹۷۰
بودایی ۲۵۶۴
برمه‌ای ۱۳۸۲
رومی ۷۵۲۸ – ۷۵۲۹
قبطی ۱۷۳۶ – ۱۷۳۷
اتیوپیایی ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳
عبری ۵۷۸۰ ۵۷۸۱
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۷۵ – ۲۰۷۶
 - ملی هند ۱۹۴۲ – ۱۹۴۳
 - کالی یوگا ۵۱۲۱ – ۵۱۲۲
هولوسین ۱۲۰۲۰
کره‌ای ۴۳۵۳
خورشیدی تایلندی ۲۵۶۳

اتفاقات

دچی‌ین

شابلون:دهه‌ها و سال‌ها