ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۲ کرچه ما

۳۰ کرچه ما ۱۵۲۱

اتا عضو سابق سیای سازمان اتا مقاله دله با اشاره به موتحده ایالات سنگین هزینه‌ئون نظامی بخش دله نویسنه: اسا موتحده ایالات معادل ۴۵ درصد کل نظامی مخارج دنیای دله هزینه کننه که دفاع قشنگ تعبیر جا ونه جا نوم ورنه. فارس خورگوزاری

  • نقدی یارانه مبلغ برآورد بیه.

بررسی جدیدترین برآوردون نشون دنه: میزان ماهیانه نقدی یارانه هر اتا از آسیب پذیر اقشار حدود 44 هزار تمن و دیگه اقشار جامعه حدود 24 هزار تمن بونه. تابناک

  • مالزی دادگاه درخواست تجديدنظر رهبر اپوزيسيون اينتا كشور ره رد هکرده

انور ابراهیم ( ماهاتیر ممد معاون ،مالزی اسبق نخست وزیر) درخواست تجدیدنظر سر در اتهام وارد بئی اخلاقی فساد روز سه شنبه مالزی دادگاه جا رد بیه. ایرنا

۲۹ کرچه ما ۱۵۲۲

راه‌دمبدائن كارخنه خودروسازی بابل از مصوبات سفر اول رئيس جومور به مازندرون بی‌یه كه امروز توسط رحيمی به توليد انبوه سمند سرير برسی‌یه.

كولنگ احداث اين كارخنه اواخر سال ۸۶توسط وزير صنايع و معادن بِنه بزوئه بیّه اما تا قبل از سفر دوم رئيس جومور همینتی بلاتكليف بموندست‌بی‌یه.

شركت ايران خودرو مازندرون زمينه كاری توليد ماشین از مصوبات سفر رياست جوموري بی‌یه كه به دست متخصصاون داخلي بساته و آماده بهره‌برداري بَیی‌یه.

اين مجموعه اتا زمين به مساحت ۳۰هكتار دله و با سرمايه‌گوذاری ۱۱۵ميليارد ريال توسط مونتاژ گروه صنعتی ايران خودرو بساته وه آغاز و تشكيل بیّه.

آبان‌مای سال ۸۸عملكرد ساخت اين واحد صنعتی شروع و بهمن ۸۸تعداد چار خودرو به صورت آزمايشی توليد بَینه كه امروز با حضور مسئولای ارشد كشوری و لشگری به توليد انبوه برسی‌یه. شومال‌نیوز

۲۰ کرچه ما ۱۵۲۲
  • بیکاری نرخ چین دله ۲۲ درصد هسه.

چین دولت اعلام هکرده که اینتا کشور دله بیکاری نرخ ۲۲ درصد هسه که و چین با اتا گت معضل اینتا زمینه دله روبرو هسه که آینده دله ویشتر هم بونه. ایرنا

  • آزاد بین اتا از اتباع آمریکایی منتفی بیه.

با توجه ب تعطیل بین شنبه روز ایران دله آزاد بین اتا از آمریکایی اتباع منتفی بیه و به اتا وخت دیگه موکول بیه.ایسنا

۱۸ کرچه ما ۱۵۲۱

ري جونز كشيش مسيحي كه خانه قرآن ره تـَش بکشه بائوته هرچی فشار وه ره بی‌یارن وه شه کار ره کانده. وه شه کار ره موبارزه با تروريسم دونده و شه طرفدارون جه بخاسته که روز 11 سپتامبر از ساعت 6 تا 9 كليساي "گينسويل " دله حاضر بواشِن.وه اتا کِتاب ِدله به ایسم ایسلام شیطون جه هسته روز ۱۱سپتامبر ره روز جهونی قورآن ِتش بزوئن اعلام هاکرده و بائوته که این روز میون خانه شر اسلام ره از بین بَوِره . رهوا ، الف ، فارس نیوز ، تابناک

۱۳ کرچه ما ۱۵۲۱
  • اعتراض مردمون ساری ، آموزش و پرورش پلی

ات خله آدِم با جمع بین جلوی ساختمون آموزش و پرورش مازندرون نسبت به اعلام اسامي پذيرفته‌بیی‌ئون آزمون‌ ایستخدامي اعتراض هکردنه. مسئولین هم هیچ کاری اینان وسه نکاردنه و بستا بینه.مازندنومه

اسایی دکته‌ئون
  • حماس نزدیکی موذاکرات صلح دله دره که ۴تا ایسرائیلی ره بکاشته

شاخه نیظامی گروه فلسطینی حماس مسوولیت بکاشتن چارتا اسرائیلی ره نزدیکی شهر الخلیل کرانه‌ئون غربی اردن‌روخنه ره به عوهده بیته. پولیس اسرائیل اعلام هکرده که دِتا مرد و دِتا زن که اتاشون باردار بی‌یه این حمله دله بمردنه.بی بی سی

شاخه نیظامی گروه فلسطینی حماس مسوولیت بکاشتن چارتا اسرائیلی ره نزدیکی شهر الخلیل کرانه‌ئون غربی اردن‌روخنه ره به عوهده بیته. پولیس اسرائیل اعلام هکرده که دِتا مرد و دِتا زن که اتاشون باردار بی‌یه این حمله دله بمردنه.بی بی سی

۷ کرچه ما ۱۵۲۱
  • انتقاد سازمان ملل متحد از تبعیض علیه اقلیتون در ایران

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد درباره وجود تبعیض قومی در ایران ابراز نگرانی هکرده. در گزارشی که اینتا کمیته منتشر هکرده، درباره تبعیض علیه اقوام عرب، آذری، بلوچ، کرد و همچنین باهاییون در بهره مندی از آموزش و پروش، بهداشت، مسکن و شغل ابراز نگرونی بیه. هیجده متخصص حقوق بشر عضو این کمیته اعلام هکردنه که با وجود سرشماری سراسری که در سال ۱۳۸۵ ایران دله انجام بیه، ایران آمار دقیقی از تعداد اقلیتون قومی و مذهبی در کشور ارائه ندنه، اما مشخص هسه حضور اجتماعی وشون در ایران کمتر از توقع هسه. دیلیپ لاهیری، اتا از اعضای اینتا کمیته به خبرنگارون بئوته که تبعیض علیه جامعه بهایی در ایران خله شایع هسه. این گروه هجده نفره همچنین از تبعیض در زندگی روزانه و اظهارات و اطلاعیه ئون تبعیض آمیز مقامات رسمی ایران ابراز نگرونی هکرده. اینتا کمیته که ونه مرکز ژنو دله هسه، ایران جا بخاسه که جهت رفع تبعیض، در رسانه ئون و زندگی روزانه، اقدامات لازم را انجام هده.متن_کامل_گوزارش

۵ کرچه ما ۱۵۲۱
  • ات زلزله با قودرت ۵٫۹ ریشتر دامغان ره بلرزنی‌یه.

زلزله‌ی که ساعت ۲۳:۵۳ دقیقه ۵ کرچه‌ما نزدیکی دامغان دکته، ۳تا بمرده و ۴۰تا زخمی به جا بیشته و اوستانای تهران و مازندرون احساس بیه. خور آنلاین و بی‌بی‌سی


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما