• یغما گلرویی، ایرانی شاعر، بازداشت بیّه. ونه زِنا (آتنا حبیبی) شه اینستاگرام ِصفحه دله بنویشته که ونه شی ره بازداشت هاکردنه و چن روز هسته که ونجه هیچ خَوِری نِدانّه و اصلاً مَیِّن نی‌یه که وه ره کاجه بَوِردنه. (بی‌بی‌سی)
 • داعش بائوته اون زن و شی که آمریکا دله تروریستی کار هاکردنه، وشون ِسرباز و په‌روو بینه. رضوان فاروق و ونه زِنا، تشفین مالک، اتا حمله سره اتا بهزیستیِ مجتمع، کالیفرنیایِ سن برناردینو، دله ۱۴ نفر ره بکاشتنه و ۲۱ نفر ره زخمی هاکردنه و پولیس دَس بکاشته بَیینه. داعش ِرادیو وشون ره «شهید فی سبیل الله» بخوندِسته. باراک اوباما هم تفنگ ِمُجاز بی‌ین جه انتقاد هاکرده و ضمناً بائوته نَوِنه بی‌یِلیم اَمه شهروندون اینتی لَچِرِ ایدئولوژیون ِجذب بَواشِن. (یورونیوز)
 • * مازرون دریا دله، اتا نفتی سکو تـَش بَیته و سی و دِتا آذربایجونی کارگر بمردنه. (یورونیوز)
 • بوروندی دله نظامیون مردِم ره حمله هاکردنه و بیش از هشتاد نفر ره بکاشتنه که ویشته جوونون جه بینه. (یورونیوز)
 • گامبیا رسماً شه حکومِت ره اسلامی جمهوری بنومسته. این کشور اسا پنجمین کشوری وانه که این اسم ره دارنه. (یورونیوز)
 • عراق دله مردِم تظاهرات هاکردنه و ترکیه‌یِ تجاوز ره محکوم بدونِستنه. وشون ترکیه پرچم ره هم تش بَزونه. (یورونیوز)
 • پاریس دله اتا تاریخی توافق دَوِسته بیّه که ئو و هوایی وضعیت ره دِنیا مِئِن کنترل کانده. این توافق ره گپ 21 ِنشست سَره 195تا کشور ِنماینده قبول هاکردنه. (یورونیوز)
 • چین دله این سیاست که هر خانواده یی تونستنه فقط اتا وَچه دنیا بیارن، رسماً حذف بیّه.
 • عراق ارتش بائوته که الرمادی ره داعش دَس جه آزاد هاکرده. ابن عملیات دله شیعی نظامیون و ایران کایری نداشتنه و فقط آمریکای هوایی ائتلاف کومک هاکرده. ارتشیون گانه اسا فقط خانّه موصل سر تمرکز هاکنن. (یورونیوز)
 • داغستون دله چن نفر که تفنگ داشتنه، ات سری توریست ره حمله هاکردنه. این حمله سره ات نفر بمرده و یازّه نفر زخمی بَیینه. (یورونیوز)
 • داعش ِترس جه امسال بلژیک دله کریسمس ره عمومی جشن نییتنه.
 • دوبی دله اتا گت ِهتل تش بَییته که ات نفر حداقل این قضیه سره، بمرده.