• کوبای جدیدِ رییس‌جمهور اتی اصلاحات ره شروع هاکرده. وه ریاستِ دوره ره کم هاکرده و ترانسجندرون ازدواج ره برسمیت بشناسی‌یه.
  • پدرو سانچز ایسپانیایِ جدیدِ نخست‌وزیر بیّه. ماریو راخوی نتونست بی‌یه رای اعتماد بَیره.
  • اتا افغانی وچه ره خمینی‌شهر دله گروهی تجاوز هاکردنه. همین گادِر سه تا افغان ایرانِ ارشدِ کنکور دله رتبه اول بَینه.
  • جی 7 ِنشست کانادا دله برگزار بیّه و اعضا مالیاتی تعرفات سَر گپ بزونه ولی دونالد ترامپ حاضر نیّه پایانی بیانیه ره امضا هاکنه و اختلافات باقی بموندستنه.
  • بعد چندین سال درگیری، یونان و مقدونیه پیمون‌نومه بنویشتنه که مقدونیه رسمی نوم ره چتی ثبت هاکنن تا اختلافات کم بَوون. «شمالی مقدونیه» اسمی هسته که ونه سَر اجماع بَوی‌یه. اسا یونان اجازه دنه تا مقدونیون ناتو و اروپای اتحادیه دله عضو بَوون. (بی‌بی‌سی)
  • دلار قیمت رکورد بشکنی‌یه و تهران ِبازار دله 9000 تِمِن خرید-بَروش وانه. طلا و دیگه فلزات و ارزها هم اینتی وضعیت دارنه. بازاریون تهرون و مشهد دله شه دیکون ره دَوِستنه و اعتراض راه دمبدانه.
  • ایران و پرتغال ، روسیه 2018 جام جهونی دله کا هاکردنه و مساوی بَینه. هم‌گِدِر کا دله هم ایسپانیا و مراکش تساوی جه رضا هدانه و اینتی ایسپانیا و پرتغال مرحله‌یِ بعد ره راهی بَینه.
  • آلمان ِتیم‌ملی که قهرمونی مدافع بی‌یه، گروهی مرحله گادِر جنوبی کره جه بباخته و حذف بیّه. وشون فقط اتا دَقه 95ی گل این جام دله بزونه و اولین بار وسّه تاریخ دله هسته که گروهی جه نتونستنه به جور بئن. سوئد که شه بتترین کاکَر (=بازیکن) یعنن زلاتان، ره نیارده، این گروه دله اول بیّه و شه آخرین کا دله مکزیک ره 3-0 بَورده.