• سوریه‌یِ ارتش دیرالزور ِشهر ره داعش دَس جه دَر بیارده. اسا داعشیون درنه شونّه بیابون دله شه وسّه کافرکالی بساجن و شه ره گوم-گور هاکنن.

|}}

|}}

  • عربستون دله ات‌خله شازده و وزیر-وزرا ره دستگیر هاکردنه و گانّه مالی فساد وسّه هسته. این میون ولید بن طلال هم حتی دستگیر بیّه.
  • سعد حریری شه رییس‌الوزرایی جه استعفا هدائه و بائوته ایران و حزب‌الله جه ترسنه که وه ره بکاشن. وه بائوته ایران عربی کشورون دله تنش یارنه و لبنان ره غضب هاکرده. ایران و حزب‌الله ولی بائوتنه وه ره عربستون دله گروگان بَییتنه و مجبور هاکردنه اینان گپ ره بزنه. لبنان ِرییس‌جمهور هم بخاسته که وه ره سریع وردِگاردِنن و عربستون ره متهم هاکرده.
  • ایران و عراق میون زلزله بموئه. 7.3 ریشتر زلزله کرمانشاه دله احساس بیّه و خله شهرون دله ره بلرزنی‌یه. عراق کوردستون دله هم تا 7.5 ریشتر زلزله بموئه.
  • رابرت موگابه، زیمبابوه‌یِ رییس‌جمهور و آفریقای اتحادیه‌یِ سابقِ رییس، اتا نرمِ کودتا دله دستگیر بیّه و ارتش حکومت ره قبضه هاکرده.
  • سعدالدین حریری بائوته ورگردنه لبنان ولی شه خانواده ره شه همراه نیارنه.
  • سرپل ذهاب و کرمانشاهِ دیگه شهرون دله حدود پونصد نفر تا اسا بمردنه و هزارون نفر مصدوم بَینه. هلال احمر و ارتش و اینان درنه کومِک کانّه ولی هنتا کومک‌کرَون کم هستنه و همه جه کومک نرسی‌یه.
  • دونالد ترامپ آمریکایِ جاسوسی و امنیتی سازمان‌ها ره بائوته هرچی علیه ایران دارنه ره دَرِشنِن تا مِیلس ره سیب بی‌یله که ایران ره اَی تحریم هاکنن.
  • سعدالدین حریری وردگردسته لبنان و شه استعفا ره تعلیق هاکرده. (بی بی سی)
  • اتا ایرانی کشتی‌گیر، علیرضا کریمی نومی، جهونی مسابقات دله درحالی که تونسته برنز بَیره و کا ره پیش دیّه، مربی وه ره باته «ونه ببازی» و وه که شیش-هفت ثانیه بموندست بی‌یه که روسیه کاکر ره بَوِره، شه ره ببازنی‌یه. چون اگه بَوِرد بائه وسّه اسرائیل کاکر جه مسابقه دائه و ایرانی ورزشکارون ره اجازه ندنّه که این کار ره هاکنن. این اتفاق اجتماعی شبکه‌ئون دله خله حرف-حدیث ره باعث بیّه و #بایدببازی تگ ره ترند هاکرده. (ووآ)