• دونالد ترامپ بائوته فولاد و آهنی‌جات ِواردات وسّه مالیات گیرنه. آمریکایِ متحدون، مخصوصاً اروپای اتحادیه این تصمیم ره هاپستنه و بائوتنه واکنش نشون دنّه و تلافی کانّه. چین، جاپون، کره، کانادا و مکزیک هم این اتفاق جه ضرر وینّه. ترامپ ولی باته اقتصادی جنگ نخاش چی نی‌یه و خاره. (بی‌بی‌سی)
  • ات نفر کارد جه ایران سفارتخنه ره اتریش دله حمله هاکرده که پاسبون ونه دم ره بیته. (بی بی سی)
  • ترکیه‌ای بالون ایران کوهستون دله بنه دکته و ونه تموم یازّه‌تا مسافر بمردنه. لاشه‌ئون تموم پدا بینه. (بی بی سی)