• جویباری کشتی‌گیرون ِمسابقات، المپیک درون

کمیل قاسمی بتونسته اتا شریکی برنز ره بییره. وه کلینچ جه بباخته و ونه ازبکی حریف دِبار پشت هم بتونسته کلینچ ره بَوره و وه ره شکست هدائه، همونتا آخرسری هم طلای مدال ره بَییته. ات‌وَر دیگه جه، مسعود اسماعیل‌پور دِتا بازی ره پشت هم بباخته و با اون که خله تلاش هاکرده نتونسته سکو سر بوره. رضا یزدانی (جویباری پلنگمحمود اسماعیل‎پور ِسومین و آخرین شاگرد، هم ۱۲ اوت، مَدی تقوی همراهی جه بازی دانّه.

  • رضا یزدانی مصدوم بیّه.

رضا یزدانی که تا نیمه‌نهایی پیشی بورد بی‌یه، ات‌دفه ونه لینگ ِرباط پاره بیّه و بازیون جه دَربورده و همینسه حذف بیّه. مَدی تقوی هم همون اولین بازی دله اتا کوبایی جه بباخته و حذف بیّه.

  • کمیل قاسمی ایران پرچم‌دار بیّه

کمیل قاسمی، مازرونی کشتی‌گیر، که شه برنز بییتن سَره، اتا آمریکایی ره بَورد بی‌یه، المپیک اختتامیه دله، ایران کاروان ِپرچم‌دار بَیی‌یه.

  • یو ون شیا جهون خِشگل‌ترین کیجا بیی‌یه

اتا چینی کیجا که ۲۳ ساله هسته و ونه نوم یو ون شیا بی‌یه، جهون خشگل‌ترین کیجا نوم بَییته. این مسابقه دله ۱۱۶تا کیجا دَیینه. دویچه وله

  • میرحسین موسوی ره بَوردنه سی‌سی‌یو

میرحسین موسوی، سوز جنبش رهبر، ره ونه «قلبی مشکلات» وسّه، بَوردنه اتا مریض‌خنه که تهران دلوئه. وه اسا سی‌سی‌یو دله دره و هنتا ونه مریضی ره ونه رفخون تأیید نکاردنه. وه تاسایی ممنوع‌الملاقات بی‌یه و فقط ونه زنا بتونده ونه پَلی دواشه. فارسی ویکی‌خور