۲۰۱۴ (میلادی)

(۲۰۱۴ جه بموئه)

۲۰۱۴ میلادی تقویم دِ هزار و چاردهومین سال هسته.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰ 

سال: ‎۲۰۱۱ ‎۲۰۱۲ ‎۲۰۱۳ - ‎۲۰۱۴ - ‎۲۰۱۵ ‎۲۰۱۶ ‎۲۰۱۷
سال ۲۰۱۴ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۲۰۱۴
تبری ۱۵۲۵ – ۱۵۲۶
هجری شمسی ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳
هجری قمری ۱۴۳۵ – ۱۴۳۶
بهایی ۱۷۰ – ۱۷۱
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۶۷
ارمنی ۱۴۶۳ - ԹՎ
بربری ۲۹۶۴
بودایی ۲۵۵۸
برمه‌ای ۱۳۷۶
رومی ۷۵۲۲ – ۷۵۲۳
قبطی ۱۷۳۰ – ۱۷۳۱
اتیوپیایی ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷
عبری ۵۷۷۴ ۵۷۷۵
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۶۹ – ۲۰۷۰
 - ملی هند ۱۹۳۶ – ۱۹۳۷
 - کالی یوگا ۵۱۱۵ – ۵۱۱۶
هولوسین ۱۲۰۱۴
کره‌ای ۴۳۴۷
خورشیدی تایلندی ۲۵۵۷

این سالِ اولین روز چارشمبه اول ژانویه، ۱۱ دی ۱۳۹۲ خورشیدی جه برابری کانده.

اتفاقات دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

شابلون:دهه‌ها و سال‌ها