۲۰۲۲ دِ هزار و بیست و دومین میلادی تقویم ِسال هسته. ۲۰۲۲ یا 2022 میلادی تقویم ِدله اتا سال هسته. این سال مهمترین اتفاقون روسیه-اکراین جنگ و قطر فوتوال جام جهونی هستنه.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰  ‎۲۰۵۰ 
سال: ‎۲۰۱۹ ‎۲۰۲۰ ‎۲۰۲۱ - ‎۲۰۲۲ - ‎۲۰۲۳ ‎۲۰۲۴ ‎۲۰۲۵
سال ۲۰۲۲ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۲۰۲۲
تبری ۱۵۳۳ – ۱۵۳۴
هجری شمسی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
هجری قمری ۱۴۴۳ – ۱۴۴۴
بهایی ۱۷۸ – ۱۷۹
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۷۵
ارمنی ۱۴۷۱ - ԹՎ
بربری ۲۹۷۲
بودایی ۲۵۶۶
برمه‌ای ۱۳۸۴
رومی ۷۵۳۰ – ۷۵۳۱
قبطی ۱۷۳۸ – ۱۷۳۹
اتیوپیایی ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵
عبری ۵۷۸۲ ۵۷۸۳
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۷۷ – ۲۰۷۸
 - ملی هند ۱۹۴۴ – ۱۹۴۵
 - کالی یوگا ۵۱۲۳ – ۵۱۲۴
هولوسین ۱۲۰۲۲
کره‌ای ۴۳۵۵
خورشیدی تایلندی ۲۵۶۵

متحد ملل سازمان این سال ره ماهی پرورش هدائن[۱] و شیشه سال بنومسته.[۲]

دکته‌ئون

دچی‌ین

خورون

دچی‌ین

بمرده‌ئون

دچی‌ین

سپتامبر

دچی‌ین

نوامبر

دچی‌ین

دسامبر

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  1. "International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture". United Nations. Retrieved February 15, 2020.
  2. "International Year of Glass". United Nations. Retrieved July 17, 2021.