• شروین حاجی‌پور، بابلسری خونش‌کر، دنیای معروفترین موسیقی جایزه، گرمی، ره شه «برای...» آهنگ وسه، بَوِرده.
 • ترکیه‌ی جنوب و سوریه‌ی شمال زلزله دکته و اقلاً 2600 نفر بمردنه. این زلزله خله خرابی بار بیارده. سوریه‌ی نخست‌وزیر ِخاخر و ترکیه‌ی رییس‌جمهور ِمعاون خانواده هم بمرده‌ئون دله درنه.
 • ویکی‌پدیا ره پاکستون دله فیلتر هاکردنه. وشون دادگاهون گننه ویکی‌پدیا غیراسلامی بنویشته ره وسه حذف هاکنه.
 • احسان پیربرناش، مازرونی طنزنویس و ورزشی روزنومه‌نویس، که زندون ون‌سه بوری بینه، عفو بخرده و آزاد بیه.
 • آرمیتا عباسی، گیلک کیجا، که وه ره بازداشت گدر جمیعتی تجاوز هکرد بینه و هنتا زندون دیه، عفو بخرده په، آزاد بیه.
 • ترکیه-سوریه زلزله‌ی آمار بالاتر بورده و گنه اقلا ١١ هزار نفر بمردنه. هنتا خله مردم خرابه‌ئون بن دماستونه.
 • شیراز مردم ٢٧ بهمن فراخوان پشتی، هرستانه و شاهچراغ ِپروژه که قرار هسته شیراز قدیمی بافت ره رقد هاده جه مخالفت هاکردنه. گالیکش دله هم بلوچ‌ها و ترکمون‌ها هئی بینه و اعتراض هاکردنه که وشون سنی ملا ره آزاد هاکنن. بلوچستان دله هم مولوی عبدالحمید جمعه‌های قبلی دستوری، این صوه هم خطبه دله رفراندوم بخاستی ره تکرار هاکرده.
 • مونیخ امنیتی کنفرانس برگزار بیّه که ایران اسلامی جمهوری ِنماینده‌ئون ره راه ندانه و درعوض، اپوزسیون ِنماینده‌ئون اونجه شه گپ ره بزونه. این مراسم ِحاشیه‌ئون دله، ده‌تا کشور ِخارجی امور ِوزیرون که زن بینه، دسته‌جمعی عکس بیتنه و ایران و افغانستون ِزنان ِجنبش جه پشتی هاکردنه.
 • ایران دله دلار قیمت رکورد بشکنی‌یه و هر ات دلارِ قیمت 500,000 ریال (پنجا هزار تمن) جه برابری کنده.
 • ایران اتا آلمانی-ایرانی شهروند ره اعدام جه محکوم هکرده. آلمان هم ایران ِدِتا دیپلمات ره سفارت‌خنه جه اخراج هکرده که دگردن ایران.
 • اسرائیل گنه ونه ایران دم ره بیتن که هسته‌ای سلاح جه نرسه. بنیامین نتانیاهو باته اگه اروپایی و آمریکایی کشورون ونه تن نشوئن، تیناری ایران ره حمله کنده.
 • لیونل مسی هشتمین بار وسه د بست جایزه ره بیته و بتترین فوتوالیست بیه.