• مهاباد دله اتا بازرس که هتل کیفیت ره وسّه مشخص هاکنه، هتل ِمدیر جه اینتی رشوه بَییته که اتا کیجا که هتل وسّه کار کارده ره بَگّه. کیجا هم که نخاسته وه ره تجاوز هاکنِن، دَر فِرار کارده که بَمرده و مردِم که این اتفاق جه عصبانی بَیینه، هتل ره تش بَکشینه و شهر دله شورش بیّه.
 • حسنی مبارک، مصر ِسابقاً رییس‌جمهور، که عربی بهار ِپه برکنار بیّه، ره سه سال زندون محکوم هاکردنه و وه ره ات‌که جریمه هم هاکردنه. (یورونیوز)
 • ابولای ِمریضی ره لیبریا دله ریشه‌کن هاکردنه و اسا چن وقته که این کشور دله هچکی جدیداً ابولا نَییته. (یورونیوز)
 • روسیه اتا سالگرد که جهونی جنگ دوم ره یاد یارده دله، اتا نظامی رژه بی‌یشته که دِنیا دله بی‌سابقه بی‌یه. (VOA)
 • مقدونیه دله اتی آلبانیایی مسلحون اتا پلیس ِپاسگا ره حمله هاکردنه و چن نفر ره بَکاشتنه. وشون کوزووی ِآزادی‌بخش گروه جه ربط داشتنه و صربستون همینسه اعلام هاکرده اگه مقدونیه کومِک بخائه، وشون ره کومِک کانده. (یورونیوز)
 • یغما گلرویی دِباره اتا نومه حسن روحانی وسّه بنویشته ونه دلیل هم این بی‌یه که تهران ِکتاب ِنمایشگا دله ونه کتابون ره جمع هاکردنه. (پرسش: نومه‌ی ِمتن ِهمراه)
 • ایران لیگ برتر دله سپاهان قهرمون بیّه. این مسابقات دله آخرین هفته اتی بیّه که تراکتورسازی و نفت تهران فوتوال تیم که اولی و دومی مِقوم ره داشتنه، هِدی جه دَکِتنه و سپاهان که سومی مقوم ره داشته، همون گادِر سایپا جه وسّه بازی هاکنه. اولین کا دله هر کی بَوِرد بوئه، قهرمون بی‌یه ولی اگه سپاهان بَوِرد باشه و اون کا دله مساوی هاکرد بوئِن، سپاهان قهرمون بی‌یه. تراکتورسازی که میزبان بی‌یه، اولین گُل ِبَخاردِن په ات‌دفَه سه‌تا گُل بَزو و کا ۳-۱ بیّه ولی ونه اتا بازیکن، آندرانیک تیموریان، ِاخراج بَیّن په گزارش‌کَر اعلام هاکرده که سایپا و سپاهان مساوی هستنه، درحالیکه سپاهان دِتا گُل پیش دَیّه و اینترنت و موبایل استادیوم دله خط نِدانه. این گادِر تراکتورسازی که فکر کارده ونه قهرمونی حتمی هسته، شه ره فِشار نیارده و نفت ِتیم دِتا گُل بَزوئه و کا ۳-۳ بیّه. اینتی بیّه که تراکتورسازی ِفوتوالیستون و تماشاچیون فکر کاردنه قهرمون بَیینه ولی دراصل سپاهان قهرمون بیّه و وشون دوم بَگِردِستنه. بعضی تبریزیون حتی تیموریان ِاخراج ره هم داوری ِاشتباه دونّه.
 • محمد مرسی ِاعدام ِحُکم ره هِدانه. این اتفاق ِپه قاهره دله ات‌که شورش بیّه و اردوغان شدیداً واکنش سِراق هِدا. این حکم اگه خانه اجرا بَواشه، ونه مصر ِگتِ مُفتی وه ره تأیید هاکنه. (یورونیوز ۱ و ۲)
 • واتیکان بلاخره فلسطین ره برسمیت بِشناسی‌یه. (یورونیوز)
 • داعش اتا کیلیپ اینترنت دله بی‌یشته که موصل دله مردِم ِجشن بَییتِن ره رمادی ِبَییتِن په سِراق دِنه. این فیلم دله اتا مَردی گپ زَنده و گانه الانبار ِپه ونه بغداد، کربلا و نجف ره بَییریم. (یورونیوز)
 • تگزاس دله چن سِری موتورسوار دعوا دَکِتنه و نُه نفر این جریون دله بمردنه و پلیس هم صد و نود نفر ره این ماجرا سَره دستگیر هاکرده. (یورونیوز)
 • سوییس دله ات‌سری آدِم که فیفا وسّه کار کاردنه ره دستگیر هاکردنه. وشون متهم هستنه که بیست سال اخیر مالی ِفساد داشتنه. (یورونیوز)