• شمالی مقدونیه تیم، اتا دفاعی بازی دله موفق بیه ایتالیا ره 1-0 بوره و اینتی ایتالیا جام جهانی دله راه پیدا نکانده. اتی بازی دله هم پرتغال که ترکیه جه داشته، 3-1 بورده و مقدونیه‌ی حریف هسته که وشون برنده شونه قطر جام جهانی. ولز هم اتریش ره حذف هاکرده و چک سوئد جه بباخته.