۲۰۱۲ (میلادی)

(۲۰۱۲ جه بموئه)

۲۰۱۲ دِ هزار و دوازدهمین میلادی تقویم ِسال هسته.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰ 

سال: ‎۲۰۰۹ ‎۲۰۱۰ ‎۲۰۱۱ - ‎۲۰۱۲ - ‎۲۰۱۳ ‎۲۰۱۴ ‎۲۰۱۵
سال ۲۰۱۲ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۲۰۱۲
تبری ۱۵۲۳ – ۱۵۲۴
هجری شمسی ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱
هجری قمری ۱۴۳۳ – ۱۴۳۴
بهایی ۱۶۸ – ۱۶۹
کبیسه؟ أره
رُم بساته بیّن په ۲۷۶۵
ارمنی ۱۴۶۱ - ԹՎ
بربری ۲۹۶۲
بودایی ۲۵۵۶
برمه‌ای ۱۳۷۴
رومی ۷۵۲۰ – ۷۵۲۱
قبطی ۱۷۲۸ – ۱۷۲۹
اتیوپیایی ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵
عبری ۵۷۷۲ ۵۷۷۳
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۶۷ – ۲۰۶۸
 - ملی هند ۱۹۳۴ – ۱۹۳۵
 - کالی یوگا ۵۱۱۳ – ۵۱۱۴
هولوسین ۱۲۰۱۲
کره‌ای ۴۳۴۵
خورشیدی تایلندی ۲۵۵۵

مناسبت‌ها دچی‌ین

دکته‌ئون دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

۳ فوریه - ساموئل یود (جان کریستوفر) نویسنده علمی-تخیلی انگلیسی.