۲۰۱۲ دِ هزار و دوازدهمین میلادی تقویم ِسال هسته.

قرن: قرن ۲۰ - قرن ۲۱ - قرن ۲۲
دهه: ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰  ‎۲۰۳۰  ‎۲۰۴۰ 

سال: ‎۲۰۰۹ ‎۲۰۱۰ ‎۲۰۱۱ - ‎۲۰۱۲ - ‎۲۰۱۳ ‎۲۰۱۴ ‎۲۰۱۵
۲۰۱۲ در گاه‌شماری‌های دیگر
تبری ۱۵۲۳ – ۱۵۲۴
هجری شمسی ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱
هجری قمری ۱۴۳۳ – ۱۴۳۴
میلادی ۲۰۱۲
کبیسه؟ بله
از زمون دِرِستی رم ۲۷۶۵
ارمنی ۱۴۶۱
ԹՎ
بهائی ۱۶۸ – ۱۶۹
بربری ۲۹۶۲
بودایی ۲۵۵۶
برمه‌ای ۱۳۷۴
رومی ۷۵۲۰ – ۷۵۲۱
قبطی ۱۷۲۸ – ۱۷۲۹
اتیوپیایی ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵
عبری ۵۷۷۲ ۵۷۷۳
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۶۷ – ۲۰۶۸
 - ملی هند ۱۹۳۴ – ۱۹۳۵
 - کالی یوگا ۵۱۱۳ – ۵۱۱۴
هولوسین ۱۲۰۱۲
کره‌ای ۴۳۴۵
خورشیدی تایلندی ۲۵۵۵

مناسبت‌هادچی‌ین

دکته‌ئوندچی‌ین

بزائه‌ئوندچی‌ین

بمرده‌ئوندچی‌ین

۳ فوریه - ساموئل یود (جان کریستوفر) نویسنده علمی-تخیلی انگلیسی.