ماژول:صندخ:1270: attempt to concatenate field '__modulename__' (a nil value) کابول یا کابل أتا شهر نوم هسه افغانستان دله دره و این کشورِ نیشتگا هسته. اینتا شهر افغانستانِ کشورِ شرقی‌میونه و کابل ولایت دله دره.

منابع

دچی‌ین