• حسن روحانی که انتخابات دله دومین بار وسّه ریاست جمهوری ِرای ره بیارد بی‌یه؛ شه ریاست جمهور ره این هفته که درِنه جه شروع کانده. دیروز وه بورده خامنه‌ای پلی و تنفیذ بَوی‌یه و فردا هم مِیلس دله ونه قسم بخاره تا شه دومین دور ره شروع هاکنه. خله کشورون ِمقامات این دِ-سه روزی انّه ایران تا ونه مراسم دله دوون.
 • نیمار گرونترین خرید دنیا بیه و 222 میلیون یورو جه بارسلونا وه ره به پاریس سن ژرمن بروته.
 • مراکش رسماً فوتوال جهونی جام وسّه میزبونی بیته و سال 2026 اونجه ونه مسابقات برگزار بوائه. یعنن دِتا عربی کشور پئی به پئی میزبونی خانه دارن.
 • حسن روحانی شه انتخابی وزیرون ره معرفی هاکرده تا مِیلس وشون ره رای‌اعتماد هاده. هیچ زنی یا سُنّی اقلیتی وزیرون دله دنینه و فقط وزارت علوم وسّه هچکی پیشنهاد نیّه.
 • شمالی کره و متحده ایالات لفظی درگیری شدید بیّه و کره‌ی رهبر باته گوآم ره حمله کانده.
 • ایران ِفوتوال ِفدراسیون باته احسان حاج صفی و مسعود شجاعی که شه تیم همراهی اتا اسراییلی تیم جه کا هاکردنه ره محروم نکانده. پئی‌ته خاستنه وشون ره محروم هاکنن که فیفا تهدید هاکرده. البته اسا شاید ات‌جور دیگه وشون ره غیرمستقیم تنبیه هاکنن یا تیم ملی دله دعوت نکانن.
 • ات‌سری نژادپرست اسپه‌دیم ویرجینیا ایالت دله تظاهرات هاکردنه و شهر شارلوتزویل دله برابری‌خائون جه درگیر بیینه و ات نفر ره بکاشتنه. این اتفاق په آمریکایِ مردمونی که نژادپرستی ره نخاش و وشون ره افراطی دونّه، اعتراضات راه دمبدانه و دونالد ترامپ ره مقصر بدونستنه. ترامپ گانه هر دِ وَر درگیریون ره مقصر دونده و نَوِسته هِدی جه درگیر بَوون. ونه گپ خله منتقدون ونگ‌وا ره ویشته هاکرده.
 • زمین رانش هاکردن و لاییز هاکردن ئو وسّه اقلا ۳۱۲ نفر سیرالئون دله بمردنه.
 • مهدی کروبی بائوته اعتصاب غذا کانده تا وه ره اتا علنی دادگاه دله محاکمه هاکنن.
 • تروریستون بارسلون ِشهر دله اتا ون جه مردِم ره جیر بَیته و اقلاً ۱۳ نفر ره بکاشته و ۱۰۰ نفر زخمی بینه. داعش این حمله ره بعهده بیته. بعد این اتفاق که ایسپانیا دله دکته، فلاند دله هم ات‌نفر تج کارد جه مردم ره حمله هاکرده. ایسپانیایِ پلیس چن نفر ره بیته و گانه دومین حمله ره خنثی هاکردنه ولی هنتا ون ِراننده ره نتونستنه بَیرن. فلاندِ دولت هم اضطراری میتینگ بی‌یشته.
 • حسن روحانی پیشنهادی وزیرون همه بجز اتا، رأی اعتماد بَییتنه. تنها کاندیدی که وزیر نیّه حبیب‌الله بی‌طرف هسته که وزارت نیرو وسّه معرفی بیی‌یه. اسا روحانی ونه دِ تا وزیر، علوم و نیرو وسّه، دِباره کاندید هاکنه تا مِیلس وشون‌سه رای بی‌یله.
 • دونالد ترامپ شه نظر ره افغانستان خـَوِری باته. وه گانه ونه امریکایی سربازون اونجه دَوون تا وقتش و ننشنه به این سادگی وشون ره بریم بیاردن. وه پاکستون ره متهم هاکرده که طالبان ره پناه دنه. مصر ِمالی کومِک ره هم قطع هاکرده. که پاکستون و مصر اعتراضات ره شه په داشته. وه مکزیک خَوه هم باته که اگه حتا مجبور بوو که دولت ره تعطیل هاکنه و شه کارمندون پول ره نده، ونه این کشور ِسامون‌سَر دیفار بکشه.
 • تل عفر ره عراق ِارتش و مردمی داوطلبون آزاد هاکردنه. این شهر که عراق ِغربی وَر دَره، سوریه جه نزدیک بی‌یه و موصل ِاشغال په داعش ونه دله شه نیشتنگا ره دایر هاکرد بی‌یه. تل عفر ِآزادکَری ات هفته هم نکشی‌یه و سریع انجام بیّه. اسا داعش عراق دله جه بریم بیّه و فقط سوریه دله‌یی جنگ دله و لیبی دله‌یی جنگ دله سامون دارنه.
 • سوریه و لبنان هِدی جه کایری هاکردنه و اسلامی دولت (داعش) ره شه سامون جه دَر هاکردنه. ات‌که سرباز داعش جه بموندستنه که وشون جه آتش‌بس هاکردنه و قول هدانه اگه مسیر وا بوو تا بورِن دیرالزور، لبنانی شهیدون و محسن حججی (ایرانی سرباز) ِلاش ره دِنّه و این پیمون دَوِسته بیّه ولی خادی داعشیونی که دیرالزور دَیینه وشون ره شهر دله راه ندانه و آخرسری متحده ایالات ِبالون‌ها وشون سَر بمب دَشنی‌یه.