آریل شارون، اسراییل قدیمِ نخست‌وزیر، حیاتی علائم ِکم بیّن په، «شبا»ی درمونگا دله، سن 85 سالگی گادِر، شه جان ره هدائه. شارون سال 2006 جه و اون گادِر جه که اسراییل نخست‌وزیری و «کادیما»ی حزب ِرهبری ره داشته، دِتا مغزی سکته په، کما بورده و اون گادِر تاسا نباتی زندگی داشته. کوردپرس

  • فرانسه‌ی رئیس‌جمهور ِجنسی روابط ژولی گایه جه، ونه وسّه دردسر بگردسته

فرانسوا اولاند، فرانسه ِرئیس‌جمهور، ژولی گایه، ‌فرانسوی بازیگر، جه روابطی داشته که اسا اتا داغ موضوع، این کشور ِمطبوعات وسّه بدل بیّه. والری تریروایلر، فرانسه‌ی بانوی اول ره انده وَر بخارده که وه ره روحی-روانی مسائل وسّه بَوِردنه بیمارستون. فارسی دویچه‌وله، فارسی بی‌بی‌سی، فارسی یورونیوز، فرانسه بین‌المللی رادیو

سوریه کوردستون دله، کوردستون ملی شورا و دموکراتیک اتحاد حزب این منطقه‌ی ِشه‌گردونی ره اعلام هاکردنه. وشون روز ۲ بهمن ره این کار وسّه انتخاب هاکردنه که مهاباد جمهوری این روز دله بساته بَیبی‌یه. کوردپرس