مهم ِخورون ِعناوین
ایران کنسول‌خنه

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۷:۰۲ جهونی

تاریخ:۱۴ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۱ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۰۲   پکن: ۱۵:۰۲   
دشنبه: ۱۲:۰۲   کابل: ۱۱:۳۲   
تهران: ۱۰:۳۲   
بیروت: ۱۰:۰۲    برلین: ۰۹:۰۲   
لندن: ۰۸:۰۲   نیویورک: ۰۳:۰۲


هفته آوریل فروردین ارکه ما
دِشنبه ۸ ۲۰ ۱۵
سه‌شنبه ۹ ۲۱ ۱۶
چارشنبه ۱۰ ۲۲ ۱۷
پنج‌شنبه ۱۱ ۲۳ ۱۸
جومه ۱۲ ۲۴ ۱۹
شنبه ۱۳ ۲۵ ۲۰
اَمروز ۱۴ ۲۶ ۲۱
دچی‌ین  

۱۴ آوریل ۲۰۲۴

  • ایران اشون اتا عملیات ره شروع هاکرده و صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک و... کپتل هاکرده اسرائیل وری. اینتی که خارجه رسانه‌ئون گنه، هچکی ره هچتی نیه و ویشتر موشک‌ها و پهپادون ره اسراییل سامون جه نرسی، راه دله بزونه و فقط چنتا کال موشک بنه هایته که خسارات اونچنانی نداشته. اتا عرب و عشایر کیجا فقط ظارا صدمه بخرده. این اولین کش هسته که ایران مستقیماً دیاری جه اسراییل ره حمله کنده. اشون بریتانیا، آمریکا و اردن هم اسراییل ره تن بمونه که هوا دله گرد موشک‌ها دم ره بیره.
  • دلار قیمت صبح جمندری ۷۰,۰۰۰ تمن ره یور بپرسه
دچی‌ین  

۱۳ آوریل ۲۰۲۴

  • امیرحسین فیروزپور و امیرحسین زارع بیشککِ آسیایی مسابقات دله قهرمان بینه و اینتی ایران تیم ملی اول بیه و شیش‌تا وزن دله پنج‌تا طلا بیته.
  • ایران و اسراییل هکش-دکش میون، دلار و طلای قیمت ایران بازار دله رِع بیته و دلار ۶۷ هزار تمن جه یور بورده.
دچی‌ین  

۱۲ آوریل ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۱۱ آوریل ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۱۰ آوریل ۲۰۲۴

  • بهشهر دله چو-دزد قاچاقچیون ۷۰ تا گت توسکا دار ره بزونه و چنتا مسیر راه ره دوستنه. منابع طبیعی گنه وشون انتقام بیتن وسه این کار ره هاکردنه.
دچی‌ین  

۹ آوریل ۲۰۲۴