اصلی منوی ِوا هاکردن

ویکی‌پدیا β

سوادکوه شهرستان

(سوادکوه جه بموئه)

سوادکوه مازرون استان ره اتا شهرستان هسه.

  • جمِیهَت : ۶۷۹۲۰
  • مردی نوم : ۳۴۱۴۸
  • زنی نوم : ۳۳۳۷۷۷
  • خانوار : ۱۷۹۴۲


فهرست

سوادکوه سیاسی تقسیماتدچی‌ین

سوادکوه شهرستان دتا بخش دارنه : مرکزی و شیرگاه.

سوادکوه مرکزی بخشدچی‌ین

  • جمِیهَت : ۴۳۹۲۰
  • مردی نوم : ۲۲۲۷۳
  • زنی نوم : ۲۱۶۴۷
  • خانوار : ۱۱۴۱۴

سوادکوه مرکزی بخش سه تا شهر داینه:

پنج تا دیهستون داینه:

سوادکوه دیدنی جائوندچی‌ین

سوادکوه تایخدچی‌ین