مختصات: غربی′۴۸°۱۰ شمالی′۱۹°۶ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۶٫۳۱۷جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۶٫۳۱۷


لیبــِریا اتا کشور هسته که آفریقای ِغرب دَره و ونه نیشتنگا (= پایتخت) مانروویا هسته. این کشور گینه خلیج ِشمال قرار دانّه. لیبریا ره سال ۱۸۴۷ بَرده‌ئونی که آمریکا دله آزاد بَیی‌بینه، بِساتنه و این کشور اولین جمهوری‌ای بی‌یه که آفریقا دله بساته بیّه.

Republic of Liberia
لیبریا
ملی شعار«آزادی ره دوست داشتِن اِما ره اینجه بیارده»
ملی سرودهمه خنابدون؛ لیبریا خنابدون!
لیبریا ِموقعیت
لیبریا ِموقعیت
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
مانروویا
شرقی′۴۸°۱۰ شمالی′۱۹°۶ / ۱۰٫۸غرب ۶٫۳۱۷جنوب / −۱۰٫۸;−۶٫۳۱۷
رسمی زوون انگلیسی
حکومت ِنوع جمهوری
حاکمون نوع 
رئیس جمهور
• رئیس جمهور ِمعاون اول

الن جانسون سیرلیف
جوزف بواکای 
موارد منجر به تشکیل
متحده ایالات جه
۲۶ ژوئیه ۱۸۴۷
گتی
 -  گتی ۱۱۱٬۳۶۹کیلومتر مربع (۱۰۳ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۱۳.۵۱۴
جمعیت
 -  سرشماری ۳٬۴۸۹٬۰۷۲ 
(۱۳۲ام)
 -  جمعیت انبسی ۲۹‎/km۲‏ (۱۷۴ام)
پول یکا دلار (LRD)
زمونی منطقه GMT
اینترنتی دامنه .lr
تلفن پیش‌شماره +۲۳۱

لیبریا حدوداً ۳.۵ میلیون جمعیت دانّه. ونه رسمی زوون انگلیسی هسته و مسیحیت، اسلام و بعضی دیگه ادیان این کشور دله رواج دانّه. الماس، آهن، کائوچو، قهوه و کاکائو این کشور جه ویشته صادر وانه.

تاریخ

دچی‌ین
 
جوزف جنکینز رابرتز
لیبریای ِاولین رئیس جمهور
 • ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ آمریکای ِکوچ‌کَرون ِانجمن بتونِسته لیبریا ره بسازه.
 • ۱۸۴۷ لیبریا اعلام جمهوری بَیِّن هاکِرده و مهاجرونی که آمریکا جه وَردِگِردِست‌بینه، بومیون جه جنگ هاکردنه.
 • ۱۸۷۸ تا ۱۹۷۱ ویلیام تابمن که ویگ ِحزب جه بی‌یه رییس‌جمهوری کارده.
 • ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ ساموئل دوئه که اتا بومی آدِم بی‌یه، رییس‌جمهور بیّه.
 • سال ۱۹۹۰، ساموئل دوئه ره کودتا جه کنار بَزونه. این گادِر اتا دله‌یی جنگ (= جنگ داخلی) پیش بِمو که ۱۴ سال یعنی تا سال ۲۰۰۳ حدوداً ۲۵۰ هزار نفر ونه دله بمردنه.
 • ۱۹۹۹، غنا، نیجر و دیگه کشورون، لیبریا ره متهم هاکردنه که سیرالئون ِشورشیون جه پشتی کانده و گینه هم وه ره متهم هاکرده که اونجه شورشیون جه حمایت کانده.

تقسیمات

دچی‌ین
 

لیبریا 15 ایالت دانه:

 1. بومی (Bomi)
 2. بونگ (Bong)
 3. گبارپولو (Gbarpolu)
 4. گراند باسا (Grand-Bassa)
 5. گراند کیپ مونت (Grand Cape Mount)
 6. گراند گده (Grand-Gedeh)
 7. گراند کرو (Grand-Kru)
 8. لوفا (Lofa)
 9. مارگیبی (Margibi)
 10. مریلند (Maryland)
 11. مونتسرادو (Montserrado)
 12. نیمبا (Nimba)
 13. ریور سس (River Cess)
 14. رایور گی (River Gee)
 15. سینوئه (Sinoe)

منابع

دچی‌ین