شیرین عبادی (متولد ۳۱ خرداد ۱۳۲۶ همدان)[۱] حقوقدون، قاضی سابق دادگاه، نویسنده و مودرّس ايرانی هسته. وه از اولین قاضیای زن ایران[۲] و تنها ایرانی هسته که صلح نوبل جایزه ره بَیته. کومیته صلح نوبل جایزه علت انتخاب خادش ره، تلاش خانوم عبادی ترویج مردم‌سالاری و رعایت حقوق بشر ایران دله وسّه به ویژه در مورد حقوق زنا و وچون سال ۲۰۰۳ ميلادی دله اعلام هاکرده.[۳]

شیرین عبادی در حال موصاحبهمنبعدچی‌ین