دولار یا دلار اتا پیل یکا هسه که دنیا دله چن تا کشور پیل یکا هسه.اینتا پیل یکا دنیا گت‌ترین پیل یکا هسه. وه اول متحده ایالات پیل یکا بی‌یه و بعدن چنتا کشور دیگه پیل یکا هم بیه. اینتا واژه اتا انگلیسی واژه هسه. چن تا کشور که وشون پیل یکا دولار هسه وشون نوم هسه:

دولار اسکناس