مختصات: غربی′۲۲°۹۹ شمالی′۰۳°۱۹ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۱۹٫۰۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۱۹٫۰۵

مکزیک متحد ایالات یا مکزیک (Estados Unidos Mexicanos) اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره. این کشور ۱۱۲ میلیون نفر جمعیت دانِّه.

مکزیک متحد ایالات
Estados Unidos Mexicanos
مکزیک
ملی سرودسرود ملی مکزیک
مکزیک ِموقعیت
نیشتنگانیشتنگا
غربی′۲۲°۹۹ شمالی′۰۳°۱۹ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۱۹٫۰۵جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۱۹٫۰۵
گت‌ترین شهر مکزیکوسیتی
رسمی زوون زبان اسپانیایی
حکومت ِنوع جمهوری فدرال
حاکمون نوع 
رئیس جمهور

فیلیپه کالدرون 
موارد منجر به تشکیل
از اسپانیا
سپتامبر ۱۸۱۰
گتی
 -  گتی ۱٬۹۷۲٬۵۵۰کیلومتر مربع 
جمعیت
 -  سرشماری (۲۰۰۸) ۱۰۶٬۶۸۲٬۵۰۰ 
({{{رتبه جمعیت۱۱ام}}})
 -  جمعیت انبسی ۵۵‎/km۲‏ (۱۴۲ام)
پول یکا پزو (MXN)
زمونی منطقه متحده ایالت مرکز به غرب (جهونی ساعت-6 / -8)
اینترنتی دامنه .mx
تلفن پیش‌شماره +۵۲

جوغرافی دچی‌ین

اصلی بنویشته‌: مکزیک ایالات فهرست

اینتا کشور گتی ۱۹۷۲۵۴۷ کیلومترمترمربع هسه. اینتا کشور ۸۱ میلیون نفر جمعیت دارنه. ونه نیشتنگا نوم مکزیکوسیتی هسه. این کشور ۳۱ ایالت و اتا فدرال ِمنطقه جه تشکیل بیی‌یه که ایالتون شه وسّه استقلال دارنه و کشور فدرالیسم ِقوانین جه اداره وانه. مکزیک میونی آمریکا دله دره و یوکاتان جزیره‌مونا وه ره جنوبی آمریکای ِقاره جه سِوا کانده البته وه ره «لاتین آمریکای ِکشورون» جه هم حیساب یارنه.

فرهنگ دچی‌ین

مکزیکیون ِدین (سرشماری ۲۰۱۰)
رومی کاتولیک
  
۸۲٫۷%
مسیحیون دیگه
  
۹٫۷%
ادیان دیگه
  
۰٫۲%
بی‌دین
  
۴٫۷%
نامَیِّن
  
۲٫۷%

مسیحی دین ِپه‌روو هسنه. مکزیک رسماً رسمی زوون ندانّه ولی ونه مردم ویشتر ایسپانیولی زوون جه گپ زننه (۹۷٪) و همینسه این زوون ره ملی زوون گانّه. مکزیک ویشترین ایسپانیولی زوونی جمعیت ره شه دله دانّه.

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جمهوری هسه. مکزیک، متحده ایالات امریکا و کانادا جه هم‌پیمون هسته و نفتای کشورون ره اینان تشکیل دنّه.

اتی آنارشیستی جریون مکزیک دله دره که شه ایدئولوژی ره زاپاتائیسم نومنّه و وشون رهبر مارکوس زیرفرمانده هسته. وشون امپریالیسم جه مخالفت دارنه و خانّه اتی نو سیستم بوجود بیارن.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم پزو هسه.

تاریخ دچی‌ین

اینتا کشور ره پیش آمریکا پیدا بین جا آزتک گه‌ته‌نه ئو وه نه دﻩله سرخپوستون نیشتبینه.اینتا کشور ره بعدن ئیسپانئون بیته.

بیرون بگردستن دچی‌ین