بهداد سلیمی (بزائه ۱۷ آذر ۱۳۶۸ شاهی دله) اتا مازرونی وزنه‌بردار هسته که فوق سنگین رجه دله دره و این وزن درون جهون ِرکورد ره شه دَس په دانّه که ۲۱۴ کیلوگرم هسته.

بهداد سلیمی
اطلاعات شخصی
کامل نوم بهداد سلیمی کردآسیابی[۱]
ملیت Flag of Iran.svg ایران
بزائن ۱۷ آذر ۱۳۶۸ (۳۱ سال)[۱]
شاهی٬ ایران
دیّن جاء شاهی٬ ایران
تحصیلات تربیت بدنی رشته دله شاهی آزاد دانشگاه اسلامی واحد[۱]
قد ۱.۹۷ متر (۶ پا ۶ اینچ)[۱]
وزن ۱۶۵ کیلوگرم (۳۶۰ پوند)[۱]
ورزشی
کشور Flag of Iran.svg ایران
ورزش وزنه‌برداری
اتفاق(ئون) ۱۰۵+ کیلوگرم
باشگاه ذوب آهن
مربی کوروش باقری
بیته‌ئون و جوایز
بتترین(ئون) بیّه ات‌ضرب: ۲۱۴ ک.گ (٬۲۰۱۱ جهونی رکورد)
دِضرب: ۲۵۱ ک.گ (۲۰۱۱)
مجموع: ۴۶۴ ک.گ (۲۰۱۱)

سلیمی سال ۲۰۱۰، ۱۰۵+ کیلو سَره جهون دله قهرمون بیّه و حسین رضازاده په، این وزن دله بتونسته طلا بَیره. وه این مسابقات دله ۲۰۸ کیلوگرم ات‌ضرب جه یوگنی چیگیشف روس په دیّه و دِضرب دله ۲۴۵ کیلوگرم جه ماتیاس اشتاینر آلمانی په دوم بیّه و دِتا نقره جه مجموع ۴۵۳ کیلوگرم جه اول بیّه.[۲] وه ایران و آسیا جوونون ات‌ضرب رکورد ره ۱۸۸ کیلوگرم جه سال ۱۳۸۷ بییته.[۳]

بهداد سلیمی آسیا وزنه‌برداری رقابتون که تانگ لینگ چین دله بی‌یه درون، وزن فوق‌سنگین سَره مجموع ۴۵۸ کیلوگرم جه (۲۰۸ کیلوگرم ات‎ضرب/۲۵۰ کیلوگرم دِضرب) آسیای قوی‌ترین آدِم بیّه.[۴]

وه بتونسته ات‌ضرب فرانسه دله، وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی جه جهون رکورد ره این رشته دله بشکنه و حسین رضازاده جه پیش دکفه.[۵] وه سال ۱۳۸۹ هم ایرانی جوون ملی نشون ره بَییته.[۶]

ریو المپیک دله بهداد سلیمی ات‌ضرب سَره شه رکورد ره دِ کیلو بالاته بَوِرده و درحالیکه ونه لینگ مصدوم بی‌یه، دِ ضرب هم شرکت هاکرده. وه دِ ضرب دله اولین بار خطا جه وزنه ره جور بَوِرده و دِتا چراغ سِرخ بَینه. همینسه دِباره بورده سکو سَر و این دفه سه‌تا چراغ اسپه بَیینه و وه بورده تمرین‌خنه دله هنیشته و خشحالی کارده که هیئت ژولی ونه دومین حرکت ره هم رد هاکرده و بائوتنه ونه امتیاز دِ ضرب دله ونه صفر بمونده. همینسه سومین بار همون وزنه ره بزوئه ولی خستگی جه نتونسته وزنه ره این دفه یور بَوره و وه ره دمبدائه که باعث بَوو مدال نَییره.

وه جاکارتای آسیایی کائون دله طلا بَیته و بعد مسابقه شه دَوِندی ره دَر بیارده و وزنه‌ئون ره خاش هدا که یعنن دیگه حرفه‌ای ورزش ره دمباله نَییرنه و وزنه‌برداری جه خدافظی کانده.

منابعدچی‌ین