ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آوریل

ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

یادبودهای برگزیده آوریل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
امروز واری روز


امروز شنبه، ۱۰ ژوئن، ۲۰۲۳ هسته؛ اسا ‏۲۰:۱۷ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

آوریل ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


Imam Khomeini in Mehrabad.jpg

۱ آوریل: روز طبیعت یا سیزده به در ایران دله (۱۳ فروردین) و سال نو آشوریون

روز بعد: ۲ آوریل – روز قبل ۳۱ مارس


نمایشبحثویرایش


Portrait of Mehmed II by Gentile Bellini (Cropped).png

امروز: وچون ِکتاب ِجهونی روز و مرض ِاوتیسم ِاطلاع‌رسانی ِجهونی روز

روز بعد: ۳ آوریل – روز قبل ۱ آوریل

نمایشبحثویرایش


Brando Civil Rights March cropped.jpg

۳ آوریل:روز ملی گینه

روز بعد: ۴ آوریل – روز قبل ۲ آوریل


نمایشبحثویرایش


Martin-Luther-King-1964-leaning-on-a-lectern.jpg

۴ آوریل:

روز بعد: ۵ آوریل – روز قبل ۳ آوریل


نمایشبحثویرایش


Heston.jpg

۵ آوریل:

روز بعد:۶ آوریل – روز قبل:۴ آوریل


نمایشبحثویرایش


Dürer - Selbstbildnis im Pelzrock - Alte Pinakothek.jpg

۶ آوریل: روز پیروزی اتیوپی دله

روز بعد:۷ آوریل – روز قبل:۵ آوریل

نمایشبحثویرایش


Cristo crucificado.jpg

امروز:بهداشتِ جهونی روز

روز بعد: ۸ آوریل – روز قبل: ۶ آوریل


نمایشبحثویرایش


DDR Flag.JPG

امروز:

روز بعد: ۹ آوریل – روز قبل: ۷ آوریل

نمایشبحثویرایش


۹ آوریل:روز ملی انرژی هسته‌ای ایران

روز قبل:۸ آوریل-روز بعد:۱۰ آوریل

نمایشبحثویرایش


Emiliano Zapata5.jpg

۱۰ آوریل:

روز بعد: ۱۱ آوریل – روز قبل: ۹ آوریل


نمایشبحثویرایش


Mckinley.jpg

۱۱ آوریل:

روز بعد: ۱۲ آوریل – روز قبل: ۱۰ آوریل

نمایشبحثویرایش


Space Shuttle Columbia launching.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۳ آوریل – روز قبل: ۱۱ آوریل


نمایشبحثویرایش


Timur Exhumed.gif

امروز:

روز بعد: ۱۴ آوریل – روز قبل: ۱۲ آوریل


نمایشبحثویرایش


RMS Titanic 3.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۵ آوریل – روز قبل: ۱۳ آوریل

نمایشبحثویرایش


Leonardo self.jpg

امروز: مالیات روز موتحده ایالات آمریکا دله

روز بعد: ۱۶ آوریل – روز قبل: ۱۴ آوریل


نمایشبحثویرایش


DeTocque.jpg

۱۶ آوریل:

روز بعد: ۱۷ آوریل – روز قبل:۱۵ آوریل


نمایشبحثویرایش


Benjamin Franklin by Joseph Siffrein Duplessis.jpg

امروز: ساموآی آمریکا و سوریه ملی روزون

روز بعد: ۱۸ آوریل – روز قبل:۱۶ آوریل


نمایشبحثویرایش


Gamal Nasser.jpg

امروز: جهونی روز میراث فرهنگی و زیمبابوه ِاستقلال روز

روز قبل: ۱۷ آوریل – روز بعد: ۱۹ آوریل


نمایشبحثویرایش


امروز:

روزبعد: ۲۰ آوریل – روز قبل: ۱۸ آوریل


نمایشبحثویرایش


Hitler 1921.jpg

امروز:

  • ۱۵۳۴ - الیزابت بارتن انگلیسی راهبه که ادعای پیغمبری هاکرد بی‌یه اعدام بیّه.
  • ۱۷۶۹ - پونتیاک سرخپوستون ِمتحد قبایل رییس، به خاست انگلیسی‌ئون ترور بیّ.
  • ۱۸۰۹ - ناپلئون اتریش ارتش ره باویر آلمان دله، شکست هدائه.
  • ۱۸۸۹ - آدولف هیتلر (عکس دله)، نازی آلمان ِرهبر، دِنیا بموئه.
  • ۱۹۰۲ - پیر و ماری کوری فیزیکدان زن و شی، موفق بینه عنصر رادیوم ره ایزوله هاکنن.
  • ۱۹۴۱ - صدتا آلمانی بمب‌زن آتن ره بمبارون هاکردنه.

روز بعد: ۲۱ آوریل – روز قبل: ۱۹ آوریل


نمایشبحثویرایش


Sohrab Sepehri (1975).jpg

امروز:

روزبعد: ۲۲ آوریل – روز قبل: ۲۰ آوریل


نمایشبحثویرایش


احمد نیک طلب یاور همدانی.jpg

امروز: جهونی روز بنه


روزبعد: ۲۳ آوریل – روز قبل: ۲۱ آوریل


نمایشبحثویرایش


Shakespeare2.jpg

امروز: جهونی روز کتاب

روز بعد: ۲۴ آوریل – روز قبل: ۲۲ آوریل


نمایشبحثویرایش


گامبیا پرچم

امروز: گامبیای جمهوری روز

روز بعد: ۲۵ آوریل – روز قبل: ۲۳ آوریل

نمایشبحثویرایش


DNA double helix vertikal.PNG

امروز: آزادی ِروز، پرتغال دله.

روز بعد: ۲۶ آوریل – روز قبل: ۲۴ آوریل

نمایشبحثویرایش


Flag of Tanzania.svg

امروز: تانزانیا ملی روز

روزبعد: ۲۷ آوریل – روز قبل: ۲۵ آوریل


نمایشبحثویرایش


2021–22 Hazfi Cup Final 14.jpg

امروز: سیرالئون، توگو و جنوبی آفریقای ملی روز

روز بعد: ۲۸ آوریل – روز قبل: ۲۶ آوریل

نمایشبحثویرایش


Benito Mussolini in Yugoslavia cropped.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۹ آوریل – روز قبل: ۲۷ آوریل

نمایشبحثویرایش


Nassaji FC celebration of climb 06.jpg

امروز: سما هاکردن ِجهونی روز.

روز بعد: ۳۰ آوریل – روز قبل: ۲۸ آوریل

نمایشبحثویرایش


Washington's Inauguration.jpg

امروز: ملکه‌یِ روز هلند دله.

روز بعد: یک مه – روز قبل ۲۹ آوریل

نمایشبحثویرایشژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر