مختصات: شرقی‌°۱۰۳ شمالی‌°۳۵ / °۱۰۳شرقی °۳۵شمالی / ۱۰۳;۳۵

چین (中华人民共和国) اتا کشور هسه که آسیا شرق دله جا بیته. اینتا کشور دنیا سومی گت‌ترین کشور هسه.

中华人民共和国
(چینِ مردمِ جمهوری)

چین مردم جمهوری
چین مردم جمهوری ِموقعیت
نیشتنگانیشتنگا
گت‌ترین شهر شانگهای
رسمی زوون ماندارین
حکومت ِنوع جمهوری سوسیالیستی ، تک حزبی ایالتی
گتی
 -  گتی ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ km²کیلومتر مربع 
جمعیت
 -  سرشماری ۱٬۳۲۱٬۸۵۱٬۸۸۸ 
 -  جمعیت انبسی ۱۰۴/km²‎/km۲‏ 
پول یکا یوان رنمینبی (cny)
زمونی منطقه UTC (UTC+۸)
اینترنتی دامنه .cn
تلفن پیش‌شماره +86

جوغرافی دچی‌ین

چین گتی 9560779 کیلومتر موربع هسه. اینتا کشور دنیا پر جمعیت‌ترین کشور هسه. ونه جمعیت 213/1 میلیارد نفر هسه. ونه نیشتنگا نوم پکن هسه.

فرهنگ دچی‌ین

چین مردم ویشتر چینی زوون ره گپ زنّه و بودایی دین ره په‌روو هسنه ولی وشون میون اتی دیگه تیره‌ئون جا، تاجیکون و روسون واری، هم درنه.

سیاست دچی‌ین

چین حوکومت کومونیستی جمهوری هسه. اینتا کشور دله اتا سیاسی حزب دره که ونه نوم کومونیست هسه.

اوستان‌ها دچی‌ین

 
چین اوستانت

چین ۲۲تا اوستان جه تشکیل بیّه. علاوه بر وه چین، مودّعی مالکیت تایوان به عونوان اتا از اوستان‌ئون خادشه. چین اوستانون رج:

 • آن‌هوئی
 • تایوان
 • جیانگ‌سو نانجینگ
 • جیانگ‌کسی یا نانچانگ
 • جی‌لین
 • چینگ‌های
 • ژجیانگ
 • سیچوآن
 • شاآنکسی شیان
 • شاندونگ
 • شانکسی
 • فوجی‌آن
 • گانسو
 • گوانگ‌دونگ
 • گوئیژو
 • لیائونینگ
 • هاینان
 • هنان
 • هه‌ایلونگ‌جیانگ
 • هوبی
 • هون‌آن
 • هه‌بی یا شیجیاژوانگ
 • یون‌نان یا کون مینگ

علاوه بر اوستانهای بالائی کشور چین دارای چندین منطقه خودمختار هسته: تبت ، شین‌جیانگ ، گوانگشی ، مغولستان داخلی و نینگشیا . همینتی هنگ کنگ و ماکائو 2 منطقه اداری شاء چین دله هسنه.

ایقتصاد دچی‌ین

چین اتا دنیا گت‌ترین ایقتصادون ره دارنه.اینتا کشور پیل یکا نوم یوآن هسه.هونگ کونگ که ونه اتا گت‌ترین شهرون جا هسه اتا دنیا گت‌ترین ایقتصادی نیشتنگائون جا هسه.

تاریخ دچی‌ین

چین اتا دنیا تاریخی‌ترین کشور هسه. اینتا کشور ٢٣٠٠ سال کوهنگی دارنه. چین باستانی شهرون یانگ تسه کیانگ روخنه ور دینه و هئی جا متحد بینه تا لائیز دم ره بیرن. اینتی اولین حکومتون بساته بینه. چندین قرن شاهونی که رقیب بینه جنگ کردنه تا قدرت بیرن و ویشترین سامون ره دارن. هزارسال جنگ و درگیری باعث بیه مردم و عالمون جنگ جا بیزار بوون. کونفوسیوس این گدر شه گپ ره بزو که گاته ونه حاکمون چتی اخلاقی حکومت دارن و مردم ره ظلم نکانن.

چین انده باقی فرهنگ‌هایی که آسیای غرب و اروپا دله دینه جه دیر هکت بی‌یه که وشون جه ارتباطی نداشته. چینی‌ها باقی فرهنگ‌ها ره بربری و نامتمدن دونستنه. شه دور دیفار بکشینه و وشون دل نخاسته ارتباطی دارن. زمونی که اروپایی استعمارون خاستنه وشون جه تجارت هاکنن، چین شاهون مخالف بینه و نی‌یشتنه. تا سال‌ها اروپا موفق نیه چین جه اقتصادی و سیاسی ارتباط پیدا هاکنه. بریتانیا اونجه تریاک قاچاق کرده و باعث بیه مردم معتاد بوون. زمونی که چین حکومت وشون ره منع هاکرده و خاسته تریاک جلو ره بیره، بریتانیا لشکر هکشی‌یه و تریاک جنگ دله چین ره شکست هدا. وشون اتا پیمون‌نومه بنویشتنه که چین ره تحقیر هاکرده و خله امتیازات اجنبی‌ها ره هدا. هونگ کونگ شهر دکته بریتانیا دست و ماکائو ره پرتخال بیته.

سال ۱۹۱۲ چینگ سلسله ره جمهوری‌خاهون رقد بدانه و امپراطوری از بین بورده. جمهوری دله اتا دکتر رئیس جمهور بیه و چن حزبی حکومت بساته و ملی‌گرائون دولت تشکیل دانه. اتی کمونیست حزب هم این گدر دیه که شوروی جه تاثیر گیته و دولت دله هم‌باز بی‌یه ولی کم‌کم ناسیونالیست‌ها و کمونیست‌ها جنگ دکتنه و دله‌یی جنگ شروع بیه. کمونیست‌ها در شکست خردنه که این موقع جهونی جنگ دوم شروع بیه و جاپون چین ره حمله هاکرده و خله شهرون ره بیته. کمونیست و ناسیونالیست حزبون ای متحد بینه تا جاپون ره در هاکنن. جنگ تموم بیه په، ای د گروه جنگ دکتنه و این صوه ناسیونالیست‌ها شکست بخردنه و مائو اتا کمونیست دولت تشکیل هدا. ناسیونالیست‌هایی که بموندستنه، فرار هاکردنه و بوردنه تایوان جزیره دله و هنتا اتی مستقل راستگرا حکومت ره اونجه دارنه.

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین