نیشتگا

کشورِ مرکزی و گت شهر

نیشتنگاء، نیشتگا، کشور ِمرکز یا شاهنشین (فارسی جه: پایتخت) هر کشور ِاتا اصلی شهر هستی که معمولاً بقیه شهرون جه گتتره و «وزارت کشور» و بقیه حکومتی نهادون ونه دله درنه.

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  • فارسی ویکی‌پدیا جه