مختصات: غربی′۴۰°۷۰ جنوبی′۲۶°۳۳ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۳٫۴۳۳شومالی / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;۳۳٫۴۳۳

شیلی اتا کشور هسته که جنوبی آمریکای ِغربی سواحل دله دَره. این کشور ِنیشتنگا (= پایتخت) سانتیاگو هسته. شیلی آند ِکوه‌ئون ره شرق و گت اوقیانوس ره غرب جه وَر خانّه. این کشور پرو، بولیوی و آرژانتین جه هم‌سامون هسته و دریک گذرگا جه هم جنوب وَری رِسِنه. این کشور هم اکوادور واری برزیل جه هم‌سامون نی‌یه. این کشور ِساحل گت ِاوقیانوس پَلی ۶۴۳۵ کیلومتر هسته.

República de Chile
شیلی
ملی شعار«یا عقل یا زور جه»
شیلی ِموقعیت
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
سانتیاگو
غربی′۴۰°۷۰ جنوبی′۲۶°۳۳ / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۳٫۴۳۳شومالی / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;۳۳٫۴۳۳
رسمی زوون ایسپانیولی
حکومت ِنوع جمهوری
حاکمون نوع 
رئیس جمهور

سباستین پینیرا 
گتی
 -  گتی ۷۵۶٬۹۵۰کیلومتر مربع (۳۸ام)
 -  ‌ئو‌ (٪) ۱٫۰۷
جمعیت
 -  سرشماری ۱۶٬۹۲۸٬۸۷۳ 
(۶۰ام)
 -  جمعیت انبسی ۲۲‎/km۲‏ (۱۹۴ام)
پول یکا پزو (CLP)
زمونی منطقه n/a (جهونی ساعت-۴)
 -  تابستونی (DST) n/a (جهونی ساعت)
اینترنتی دامنه .cl
تلفن پیش‌شماره +۵۶

تاریخ دچی‌ین

 
مپوچه‌ها شیلی ِاولیه مردمون بینه

ایسپانیا شیلی ره استعمار قرن شونزه جه استعمار داشته، و اینکا ره این مناطق دله رِقِد بِدا بی‌یه. سال ۱۸۱۸ شیلی مستقل بیّه.

این کشور دله سرد جنگ گادِر اتی سوسیالیسم و امپریالیسم ِرقابت سیاست دله پیش بمو. سالوادور آلنده که شوروی ِطرفدارون جه بی‌یه و رای‌گیری جه رییس‌جمهور بَیبی‌یه این کشور دله حکومت کارده که آمریکای ِکومِک جه آگوستو پینوشه، که اتا لیبرال ِدیکتاتور بی‌یه، بتونِسته کودتا جه این رقابت دله پیروز بَواشه و وه ره کنار بَزنه و سال‌ها شه نظامی حکومِت ره داره.


تقسیمات دچی‌ین

 
نوم نیشتنگا
XV آریکا و پاریناکوتا آریکا
I تاراپاکا ایکیکه
II آنتوفاگوستا آنتوفاگوستا
III آتاکاما کوپیاپو
IV کوکیمبو لا سرنا
V والپاراییسو والپاراییسو
VI اوهیگینز رانکاگوا
VII مائولی تالکا
VIII بیوبیو کونسپسیون
IX آرائوکانیا تموکو
XIV لُس ریوس والدیویا
X لُس لاگوس پورتومونت
XI آیسن کویایکی
XII ماژلان پونتا آرناس
RM سانتیاگو سانتیاگو

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین