اُکتاویو پاز (بزائه ۳۱ مارس ۱۹۱۴ - بمرده ۱۹ آوریل ۱۹۹۸) اتا مکزیکی شاعر، نویسنده، دیپلمات و منتقد هسته. وه سال ۱۹۸۰ دانشگاه هاروارد دله دکترای افتخاری بییته و سال ۱۹۸۱ سروانتس جایزه ره ایسپانیا دله بییته. آخرسری سال ۱۹۹۰ سوئد ِادبیات ِآکادمی، نوبل جایزه ره ادبیات سَره هدائه ونه دَس.

اکتاویو پاز
بزائنی‌روز ۳۱ مارس ۱۹۱۴
مکزیکوسیتی، مکزیک
بمردن ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
سرطان بییته
ملیت پرچم مکزیک مکزیک
کار شاعر، نویسنده، دیپلمات و منتقد

آثاردچی‌ین

 1. وحشی ماه - ۱۹۳۳
 2. جول یا خورشید - ۱۹۵۰
 3. تیناری هزارتو - ۱۹۵۱
 4. متناوب جریون - ۱۹۵۶
 5. نیما و بربط - ۱۹۵۶
 6. أفتو سنگ - ۱۹۵۷
 7. میمون دستور شناس - ۱۹۷۱
 8. نقشی سایه‌ها جه - ۱۹۷۶
 9. خار شعرون - ۱۹۸۴
 10. اتا دار دله سَره - ۱۹۸۷
 11. مجموعه اشعار - ۱۹۹۰

منبعدچی‌ین