حزب بعث عراق، (به عربی: حزب البعث العربي الإشتراكي) اسم اتا سیاسی حزب بی‌یه که کودتا سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸ م.) جا قودرت سر دکته. مبونی نظری این حزب بر پان‌عربیسم، نوساجی اقتصادی و سوسیالیسم استوار بی‌یه. صدام حوسن اتا از اعضای حزب بعث محسوب بی‌یه.

رسمی پرچم بعث

جستارهای وابستهدچی‌ین

منابعدچی‌ین