ژانویه‌یِ امروز واری روزون
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز


امروز چارشنبه، ۵ اکتبر، ۲۰۲۲ هسته الان ‏۱۶:۱۸ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

ژانویه ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


Banque centrale européenne.jpg

'امروز: تایوان ِتأسیس؛ کوبایِ آزادی روز؛ هایتی و سودان ِاستقلال روز.

روز بعد: ۲ ژانویه – روز قبل ۳۱ دسامبر

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Johannes II.jpg

امروز:

روز بعد: ۳ ژانویه – روز قبل ۱ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Martin Luther, 1529.jpg

امروز:

روز بعد:۴ ژانویه –روز قبل:۲ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg

امروز:

روز بعد:۵ ژانویه –روز قبل:۳ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Eris and dysnomia2.jpg

امروز:

روز بعد: ۶ ژانویه – روز قبل ۴ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Flag-map of New Mexico.svg

امروز: خاج‌شوئون ِمراسم کاتولیکون ِمیون

روز بعد: ۷ ژانویه – روز قبل ۵ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Pahlavan takhti meel.jpg

امروز:

روز بعد: ۸ ژانویه – روز قبل ۶ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington.jpg

امروز:

روز بعد: ۹ ژانویه – روز قبل: ۷ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Marco Polo portrait.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۰ ژانویه – روز قبل ۸ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Alavids-MZN.svg

امروز:

روز بعد: ۱۱ ژانویه – روز قبل: ۹ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Yazdgardiii.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۲ ژانویه – روز قبل: ۱۰ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Jack London young.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۳ ژانویه – روز قبل ۱۱ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۳ ژانویه نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۴ ژانویه نمایشبحثویرایش


British Museum Reading Room Panorama Feb 2006.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۶ ژانویه – روز قبل ۱۴ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۶ ژانویه نمایشبحثویرایش


امروز:

Kuwait burn oilfield.png

روز بعد: ۱۸ ژانویه – روز قبل ۱۶ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


امروز:

Maxim Gorky authographed portrait.jpg

روز بعد: ۱۹ ژانویه – روز قبل ۱۷ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Thomas Edison2.jpg
امروز

روز بعد: ۲۰ ژانویه – روز قبل ۱۸ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


WilhelmRöntgen.JPG
امروز

روز بعد: ۲۱ ژانویه – روز قبل ۱۹ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


ErnestHemingway.jpg
امروز

روز بعد: ۲۲ ژانویه – روز قبل ۲۰ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Flag of the Republic of Mahabad.svg

امروز:

روز بعد: ۲۳ ژانویه – روز قبل: ۲۱ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Shah Ghazi Rustam.jpg
امروز

روز بعد: ۲۴ ژانویه – روز قبل ۲۲ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Churchill portrait NYP 45063.jpg

امروز:

روز قبل ۲۳ ژانویه - روز بعد: ۲۵ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


امروز:

1924WOlympicPoster.jpg

.روز بعد: ۲۶ ژانویه – روز قبل ۲۴ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Mourinho in Moscow.jpg

امروز: استرالیایِ ملّی روز، هند ِجمهوری روز و اوگاندایِ استقلال روز

روز بعد: ۲۷ ژانویه – روز قبل ۲۵ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


روژاوا پرچم

امروز: هولوکاست ِیادبود ِجهونی روز

روز بعد: ۲۸ ژانویه – روز قبل ۲۶ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۲۸ ژانویه نمایشبحثویرایش


VanMeetin-AntonChekhov.jpg

امروز:

روز بعد: ۳۰ ژانویه – روز قبل ۲۸ ژانویه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/ژانویه|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۳۰ ژانویه نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۳۱ ژانویه نمایشبحثویرایشمنابع