مارتین لوتر کینگ جونیور (بزائه: ۱۵ ژانویه ۱۹۲۹ - بمرده: ۴ آوریل ۱۹۶۸) سیوپوستون رهبر، جنبش مدنی حقوق موتحده ایالات آمریکا دله، بی‌یه.

مارتین لوتر کینگ

زندگیدچی‌ین

وه اتا متوسط خانوادهٔ دله آتلانتای جورجیا دله دنیا بمو. ونه پییر و گت‌پییر باپتیست (تعمیدگرائون) رهبر بینه و همین تمایلات مذهبی موجب دمباله هاییتن ونه تحصیل رشتهٔ علوم دینی دله بیّه.

مبارزه با تبعیض نژادیدچی‌ین

بعد ایکه رزا پارکس ره بییتنه، کینگ رهبری جنبش تحریم سیوپوستون ره به‌عهده بییته و به‏‏‌عنوان اتا فعال موبارزه با تبعیض نژادی ره سرتاسر موتحده ایالات آمریکا دله معروف بیه. سال ۱۹۵۷ به‌همراه ۶۰ سیوپوست ِرهبر دیگه سازمانی ره بساته که بعدها به کنفرانس جنوب ِمسیحی رهبرون بشناسی‌یه بیّه. وه موبارزه نژادپرستی سَره ره از تعالیم مسیح و مهاتما گاندی دونسته.

تروردچی‌ین

مارتین لوتر کینگ ۴ آوریل ۱۹۶۸ شهر ممفیس تنسی دله ترور بیّه. سال ۱۹۸۶ مقرر بیّه ونسه موتحده ایالات آمریکا دله اتا یادبود بییرن و اون روز ره تعطیل هاکنن.

منبعدچی‌ین

  • فرانک ال. شوئل، «آمریکا چگونه آمریکا شد؟»، ابراهیم صدقیانی، (انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳)، چاپ سوم
  • ویکی‌پدیای انگلیسی.


پیوند به بیروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مارتین لوتر کینگ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.