اصلی منوی ِوا هاکردن
توماس هابز

توماس هابْز (به انگلیسی: Thomas Hobbes) (بزائهٔ ۵ آوریل ۱۵۸۸ بریتانیا دله — بمرده ۴ دسامبر ۱۶۷۹) اتا از گت سیاسی فیلسوفون انگلستان بی‌یه که ویشته به خاطر شه سیاسی فلسفهٔ کارون وسّه و کتاب لِوْیْاتان (به لاتین: Leviathan) سَره شوهرت دانّه. این کتاب سال ۱۶۵۱ بنویشته بَیی‌یه و باعث بساتن خله از نظریه‌ئون اجتماعی قرارداد، سیاسی فلسفه دله بیی‌یه.

فکروندچی‌ین

هابز، سیاسی فکرون ماکیاوللی دمباله شی‌یه، وه نظریه‌پرداز «سیاسی علم جدید» بی‌یه.[۱]

منبع‌هادچی‌ین

  1. جواد طباطبایی. «اندیشهٔ سیاسی جان لاک». هارشی‌یه بیی ۱۶ فروردین ۱۳۹۰ گادِر. 

پیوند به بیروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تامس هابز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.