شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: کوردستون (گجگجی بیری).

شمالی کوردستون یا ترکیه کوردستون (کورمانجی کوردی جه: Bakurê Kurdistanê) اتا غیررسمی بخش نوم هسته که ترکیه شرقی قسمت دلوئه و ونه مردِمون کورد هستنه. این منطقه ۱۹۰۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰۰ کیلومترمربع، یا یک چارم تا یک سوم ترکیه ِخاک ره شامل وونه. کوردون جمعیت ترکیه دله ۱۳٫۸ تا ۱۹٫۲ میلیون نفر تخمین بزه وونه[۱]. ترکیه حدود ۷۶٫۸ میلیون نفر (سال ۲۰۰۹) جمعیت دانّه، که ونه دله حدود ۷۰ تا ۷۵٪ مردم ترک‌زوون و ۱۸ تا ۲۵٪ هم کوردون هستنه.[۲] [۳][۴] [۵] البته این آمار دله زازائون که ۳-۴ میلیون نفرنه ره هم کوردون په حساب هاکردنه.[۶]

شمالی کوردستون
کوردستون ِکشور نقشه؛ سور پیمون دَوستن ِپه.

ترکیه‌ی کوردستون ِشهرون سال‌ئون اخیر کوردی مردمون ِنارضایتی وسّه آشوب و درگیری پیدا هاکردنه. احزابی (پ‌ک‌ک واری) خودمختاری یا استقلال بییتن خواهون هستنه. و همینسه اتا گت ِدرگیری این منطقه دله پیش بموئه.[۷][۸][۹] خله از کوردون اسا شه کوچ ره بوردنه استامبول دله و این شهر همه‌ی شهرون جه ویشته کورد دانّه.

استان‌ها

دچی‌ین

کوردی استانون قبلاً ۱۱ تا بینه.[۱۰] و اًی بعداً ۱۷ استان بیینه.[۱۱] اسا هم ۲۱ استان جه تقسیم بیینه[۱۲] :[۱۳]

منابع

دچی‌ین
 1. Sandra Mackey , “The reckoning: Iraq and the legacy of Saddam”, W.W. Norton and Company, 2002. Excerpt from pg ۳۵۰: “As much as ۲۵٪ of Turkey is Kurdish.”
 2. cia worldfact book
 3. Juvenile Nonfiction, “ The Handbook of Middle East ”, Publisher: ۲۱st Century, 2002. pg ۱۴۴:”About 20 percent of Turkey ’s population is Kurdish.”
 4. Sandra Mackey , “The reckoning: Iraq and the legacy of Saddam”, W.W. Norton and Company, 2002. Excerpt from pg ۳۵۰: “As much as ۲۵٪ of Turkey is Kurdish.”
 5. “Beverley Milton-Edwards, “Contemporary politics in the Middle East” Polity, 2006. pg ۲۳۱: “They form a population in all four states, making 23 percent in Turkey, 23 percent in Iraq, 10 percent in Iran and 8 percent in Syria (Mcdowell, 2003, p ۳-۴).”
 6. Zazaki.de zazaki dimili zaza Anasayfa
 7. Chapter 6 - Terrorist Organizations
 8. People's Daily Online - NATO chief declares PKK terrorist group
 9. People's Daily Online - NATO chief declares PKK terrorist group
 10. Turkey - Kurds
 11. The Encyclopaedia of Islam describes Turkish Kurdistan as covering at least 17 provinces of Turkey: Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van, Şanlıurfa aka Urfa, Mardin and Hakkâri, stressing at the same time that «the imprecise limits of the frontiers of Kurdistan hardly allow an exact appreciation of the area.» Since 1987, four new provinces - Şırnak, Batman, Iğdır and Ardahan - have been created inside the Turkish administrative system out of the territory of some of these provinces.
 12. The Encyclopaedia of Islam describes Turkish Kurdistan as covering at least 17 provinces of Turkey: Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van, Şanlıurfa aka Urfa, Mardin and Hakkâri, stressing at the same time that «the imprecise limits of the frontiers of Kurdistan hardly allow an exact appreciation of the area.» Since 1987, four new provinces - Şırnak, Batman, Iğdır and Ardahan - have been created inside the Turkish administrative system out of the territory of some of these provinces.
 13. دانشنامه اسلام