ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

امروز واری روز آگوست
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز آگوست
امروز جومه، ۳۰ سپتامبر، ۲۰۲۲ هسته؛ اسا ‏۲۲:۲۷ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

آگوست ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


Pm-map.png

امروز:

روز بعد: ۲ آگوست – روز قبل ۳۱ ژوئیه

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۳ آگوست – روز قبل ۱ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


امروز:

Mohammad Khatami.jpg

روز بعد: ۴ آگوست – روز قبل ۲ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۵ اوت – روز قبل: ۳ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Neil Armstrong pose.jpg

روز بعد: ۶ اوت – روز قبل ۴ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Little boy.jpg
رویدادها

روز بعد: ۷ اوت – روز قبل: ۵ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


خانّی عکس ره بَوینین، ونه سَر ره کلیک هاکنین.

امروز: ساحل عاج ِاستقلال ِروز

روز بعد: ۸ اوت – روز قبل: ۶ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


116.- MIX-3.2.56.0001 - Emiliano Zapata.tif

امروز:

روز بعد: ۹ اوت – روز قبل ۷ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Flag of Singapore.svg

امروز: سنگاپور ملّی روز (۱۹۶۵) (پرچم ونه شنه)

  • ۱۱۷۳ - بساتن اتا کلیسای برج که دِ سده طول بکشی‌یه و به‌طور اتّفاقی پیزای کج برج جه تبدیل بیّه، پیزای ایتالیا دله شروع بیّه.
  • ۱۸۹۲ - توماس ادیسون، آمریکایی مخترع، اتا تلگراف دِسویه حق امتیاز ره بَییته.
  • ۱۹۴۲ - ماهاتما گاندی و چنتا رهبر دیگه که «هند کنگره حزب» دله دیینه ِبییتن په، بریتانیای هند نیروئون دَست جه، هند جه بورین ِجنبش بساته بیّه.
  • ۱۹۷۴ - ریچارد نیکسون، آمریکای اولین رئیس‌جمهور بیّه که شه مقوم جه استعفاء هداء.

روز بعد: ۱۰ آگوست – روز قبل: ۸ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Fernão de Magalhães por Charles Legrand.jpg

امروز

روز بعد: ۱۱ آگوست – روز قبل: ۹ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Talal of Jordan.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۰ آگوست – روز قبل: ۱۲ آگوست


خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


امروز:

Ibm pc 5150.jpg

روز بعد: ۱۳ اوت – روز قبل: ۱۱ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Fidel Castro, Havana, 1978 (9609361).jpg

امروز:

روز بعد: ۱۴ اوت – روز قبل: ۱۲ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/اوت|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Flag of Pakistan.svg

امروز: پاکستون ِاستقلال‌روز (۱۹۴۷) (پرچم دله)

روز بعد: ۱۵ آگوست – روز قبل: ۱۳ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Napoleonbonaparte coloured drawing.png

امروز: شمالی کره و جنوبی کره (۱۹۴۵)، هند (۱۹۴۷) و کنگو (۱۹۶۰) ِاستقلال‌روز

روز بعد: ۱۶ آگوست – روز قبل: ۱۴ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Elvis Presley 1970.jpg
رویدادها

روز بعد: ۱۷ آگوست – روز قبل: ۱۵ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Interference-colors.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۸ آگوست – روز قبل: ۱۶ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Genghis Khan.jpg

امروز:

  • ۱۲۲۷ - چنگیزخان (عکس دله)، که چین تا اروپا ره بَییت بی‌یه، ۷۲ سالگی گادِر بَمرده.
  • ۱۹۶۱ - برلین ِشهر ِوسط سیم‌خاردار جه اتا موقتی دیفار بَکشینه که بعداً ونه سَرجا برلین گت ِدیفار بساته بیّه.
  • ۱۹۶۶ - اولین‌بار وسّه آمریکایی دَستگائون ماه دله جه بتونستنه زمین جه عکس بَییرن و بَرِسِنِن.
  • ۱۹۹۱ - شوروی دله، ات‌سری فرماندهون و گت ِسیاستمدارون میخائیل گورباچف ِعلیه کودتا هاکردنه ولی موفق نَیینه.

روز بعد: ۱۹ آگوست – روز قبل: ۱۷ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


افغانستون ِپرچم

امروز: افغانستان ِاستقلال‌روز (۱۹۱۹)

روز بعد: ۲۰ آگوست – روز قبل: ۱۸ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


لئوپولد اینفلد

امروز:

روز بعد: ۲۱ اوت – روز قبل: ۱۹ اوت

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Leon trotsky.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۲ آگوست – روز قبل: ۲۰ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Henry Dunant-young.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۳ آگوست – روز قبل: ۲۱ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Pedder Street 1870s.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۴ آگوست – روز قبل: ۲۲ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Thomas Edison2.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۵ آگوست – روز قبل: ۲۳ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Reza yazdani.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۶ آگوست – روز قبل: ۲۴ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...

نمایشبحثویرایش


Antoine-Laurent Lavoisier (by Louis Jean Desire Delaistre)RENEW.jpg

امروز:

روز بعد: ۲۷ آگوست – روز قبل: ۲۵ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Flag of Moldova.svg

امروز: مولداوی ِاستقلال روز (عکس دله)

روز بعد: ۲۸ آگوست – روز قبل: ۲۶ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


تولستوی

امروز:

روز بعد: ۲۹ آگوست – روز قبل: ۲۷ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Michael Jackson 1984.jpg

امروز:

روز بعد: ۳۰ آگوست – روز قبل: ۲۸ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


Flag of East Timor.svg

روز بعد: ۳۱ آگوست – روز قبل: ۲۹ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش


John Ford 1946.jpg

مالزی (۱۹۵۷ترینیداد و توباگو (۱۹۶۲قرقیزستون (۱۹۹۱) ِاستقلال‌روز.

روز بعد: ۱ سپتامبر – روز قبل ۳۰ آگوست

خطای منبع: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند

[[ویکی‌پدیا:امروز واری متن مورب روزzifad/آگوست|تلمبار]]تاریخچه‌ی بقیه‌ی روزون سال...


نمایشبحثویرایش