ساسانیون

اتا ایرانی سلسله که خاورمیونه میون همه جاهان ره بییت بی‌یهپ

ساسانیون اتا ایرانی خاندان بینه که ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) ایران سَر حکومت کاردنه؛ این حکومتِ اولین شا اردشیر[۲] بی‌یه. ساسانیون ایران آخرین دولت پیش از اسلام ِبموئن هسته که وشون ِتبار هم فارس جه ورگِردِنه،[۳] ایران نیشتنگا وشون گادِر تیسفون بی‌یه که اسا بغداد پَلی‌ئه. این دوره دله زرتشت رسمی دین بی‌یه و جامعه طبقاتی بگردست‌بی‌یه.[۴]

ساسانیون
Eranshahr.svg
ایرانشهر

 

 

۲۲۴–۶۵۱ میلادی
کاویانی درفش[منبع خانه]
پرچم سیمرغ، ساسانی شاهنشاهی نشون بی‌یه
ساسانیون سامون
پایتخت تیسفون، استخر
زبان‌(ها) پهلوی[۱]
مذهب زرتشت (رسمی دین), مسیحیت، یهودیت، مزدک، مانوی، بودایی‌گری
دولت شایی
شائنشا
 - ۲۲۴-۲۴۱/۴۲ اردشیر
 - ۶۳۲-۶۵۱ یزدگرد سوم
تاریخچه
 - تأسیس ۲۲۴
 - عربون فتح هاکردن ۶۵۱ میلادی
جمعیت
 - حدود ۶۲۱ ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ 

پانویسدچی‌ین

  1. Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, Vol.1, Ed. Jamie Stokes, (Infobase Publishing, 2009), 601.
  2. زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان، صادق هدایت، انتشارات آزادمهر، چاپ نخست ۱۳۸۴
  3. art-arena.com، بازدید: ژوئن ۲۰۱۰.
  4. ایران در زمان ساسانیان - آرتور کریستینسن - ISBN: 964-351-285-1، صفحه ۶۹

منابعدچی‌ین

  • شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی
  • زریاب، عباس. تاریخ ساسانیان. تهران:دانشگاه آزاد ایران
  • سمیعی، احمد. ادبیات ساسانی. تهران. انتشارات دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۵

شابلون:ایران تاریخ