ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۵ آوریل

امروز: مالیات روز موتحده ایالات آمریکا دله

روز بعد: ۱۶ آوریل – روز قبل: ۱۴ آوریل