ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

امروز واری روزون ماه مه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز


امروز جومه، ۹ ژوئن، ۲۰۲۳ هسته؛ اسا ‏۲۲:۲۴ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

مه ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


Nasser Ad-Din Shah Qajar.jpg

امروز: کارگر ِجهونی‌روز و مطبوعات ِآزادی جهونی‌روز

روز بعد: ۲ مه - روز قبل: ۳۰ آوریل


نمایشبحثویرایش


امروز: پرچم روز لهستون دله

LEONARDO.JPG

روز بعد: ۳ مه – روز قبل ۱ مه


نمایشبحثویرایش


Santi di Tito - Niccolo Machiavelli's portrait headcrop.jpg

امروز:

روز بعد: ۴ مه – روز قبل ۲ مه


نمایشبحثویرایش


جیمز میلر ِلاشه، اتا دانشجو بمرده ایالتی دانشگاه کنت دله که مِری-ان وکیو ونه سَر شونگ کانده.

امروز:

روز بعد: ۵ مه - روز قبل ۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: سینکو دی مایوی روز موتحده ایالات آمریکا و مکزیک دله

Marx1867.jpg

روز بعد: ۶ مه – روز قبل: ۴ مه


نمایشبحثویرایش


Hindenburg burning.jpg

امروز:

روز بعد: ۷ مه – روز قبل ۵ مه


نمایشبحثویرایش


Rabindranath Tagore in 1909.jpg

امروز:

  • ۱۸۳۳ - یوهانس برامس آلمانی آهنگساز دنیا بموئه.
  • ۱۸۴۰ - پیوتر ایلیچ چایکوفسکی روسی آهنگساز دنیا بموئه.
  • ۱۸۶۱ - رابیندرانات تاگور (عکس دله) بنگالی شاعر، نویسنده، نقاش و آهنگساز و که نوبل ادبیات جایزه ره بَییته، کلکته دله دنیا بموئه.
  • ۱۹۹۶ - روسیه نماینده‌ئون ِمجلس (دوما)، شوروی رِقِدبوردِن ره غیرقانونی بخوندسته.

روز بعد: ۸ مه – روز قبل ۶ مه


نمایشبحثویرایش


Antoine lavoisier.jpg

امروز:

روز بعد: ۹ مه – روز قبل ۷ مه

نمایشبحثویرایش


Albert Abraham Michelson2.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۰ مه – روز قبل: ۸ مه

نمایشبحثویرایش


Nelson Mandela.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۱ مه – روز قبل ۹ مه

نمایشبحثویرایش


Nuremberg chronicles f 249r (Constantinopolis).jpg

امروز:

روز بعد: ۱۲ مه – روز قبل ۱۰ مه

نمایشبحثویرایش


Florence Nightingale.jpg

امروز: پرستار جهونی روز

روز بعد: ۱۳ مه – روز قبل ۱۱ مه

نمایشبحثویرایش


Inside Diwan-i-Aam, Lal Quila, Delhi.jpg

امروز:

روز بعد: ۱۴ مه – روز قبل: ۱۲ مه

نمایشبحثویرایش


Skylab (SL-4).jpg

امروز:

روز بعد: ۱۵ مه – روز قبل: ۱۳ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۵ مه نمایشبحثویرایش


Joan of Arc miniature graded.jpg

مبارزه با ترس از همجنس‌گرایی ِبین‌المللی روز

روز بعد: ۱۷ مه – روز قبل ۱۵ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۷ مه نمایشبحثویرایش


Russell1907-2.jpg

امروز: موزه‌ی ِجهونی روز

روز قبل: ۱۷ مه - روز بعد: ۱۹ مه


نمایشبحثویرایش


Bernhard Dorn (1805–1881).jpg

امروز:

روز بعد: ۲۰ مه – روز قبل: ۱۸ مه

نمایشبحثویرایش


Cher by Ian Smith.jpg

شرقی تیمور استقلال روز

روز بعد: ۲۱ مه – روز قبل ۱۹ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

RIAN archive 25981 Academician Sakharov.jpg

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۰ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

Victor Hugo by Étienne Carjat 1876 - full.jpg

روز بعد: ۲۳ مه – روز قبل ۲۱ مه

نمایشبحثویرایش


آرومانی‌های پرچم

امروز: آرومانی مردمون ِملی روز (پرچم دله)

روز بعد: ۲۴ مه – روز قبل: ۲۲ مه

نمایشبحثویرایش


Flag of Eritrea.svg

امروز: اریتره ِاستقلال روز (پرچم ونه شنه)

روز بعد: ۲۵ مه – روز قبل: ۲۳ مه

نمایشبحثویرایش


Flag of Jordan.svg

امروز: اردن ِاستقلال‌روز (عکس دله)

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۶ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۲۶ مه نمایشبحثویرایش


GoldenGateBridge-001.jpg

امروز: روز کودک در نیجریه

روز بعد: ۲۸ مه – روز قبل ۲۶ مه


نمایشبحثویرایش


Guran.ciyos2.jpg

امروز: ارمنستون و آذربایجون ملی روز

روز بعد: ۲۹ مه – روز قبل ۲۷ مه

نمایشبحثویرایش


Zonaro GatesofConst.jpg

امروز:

روز بعد: ۳۰ مه – روز قبل ۲۸ مه


نمایشبحثویرایش


Atelier de Nicolas de Largillière, portrait de Voltaire, détail (musée Carnavalet) -002.jpg

امروز:

  • ۱۴۳۱: ژان دارک فرانسه ملی قهرمون، ره اتا کلیسایی دادگاه، بریتانیا دله، مرتد و جادوگر بنومستنه و وه ره بسوجنینه.
  • ۱۷۷۸ - ولتر، (عکس دله) فرانسوی فیلسوف و نویسنده، بمرده.
  • ۱۹۴۲ - جهونی جنگ دوم دله، بریتانیای بمب‌افکن‌ئون، شهر کلن ره آلمان دله بکوبستنه.
  • ۱۹۱۸ - گئورگی پلخانف، اتا مارکسیست نظریه‌پرداز و ساجنده روسیه مارکسیستی جنبش، بمرده.
  • ۱۹۹۸ - اتا گت زلزله افغانستون شومال‌وَر، ۵۰۰۰ نفر ره بکاشته.

روز بعد: ۳۱ مه – روز قبل ۲۹ مه


نمایشبحثویرایش


Joseph Haydn - Project Gutenberg etext 18444.jpg

امروز:

روز بعد: ۱ ژوئن – روز قبل: ۳۰ مه


نمایشبحثویرایش


ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

پانویسدچی‌ین


منابعدچی‌ین

منابعدچی‌ین