ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

امروز واری روزون ماه مه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز


امروز شمبه، ۱۵ ژوئن، ۲۰۲۴ هسته؛ اسا ‏۰۴:۳۶ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

مه ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


امروز: کارگر ِجهونی‌روز و مطبوعات ِآزادی جهونی‌روز

روز بعد: ۲ مه - روز قبل: ۳۰ آوریل


نمایشبحثویرایش


امروز: پرچم روز لهستون دله

روز بعد: ۳ مه – روز قبل ۱ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۴ مه – روز قبل ۲ مه


نمایشبحثویرایش


جیمز میلر ِلاشه، اتا دانشجو بمرده ایالتی دانشگاه کنت دله که مِری-ان وکیو ونه سَر شونگ کانده.
جیمز میلر ِلاشه، اتا دانشجو بمرده ایالتی دانشگاه کنت دله که مِری-ان وکیو ونه سَر شونگ کانده.

امروز:

روز بعد: ۵ مه - روز قبل ۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: سینکو دی مایوی روز موتحده ایالات آمریکا و مکزیک دله

روز بعد: ۶ مه – روز قبل: ۴ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۷ مه – روز قبل ۵ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

 • ۱۸۳۳ - یوهانس برامس آلمانی آهنگساز دنیا بموئه.
 • ۱۸۴۰ - پیوتر ایلیچ چایکوفسکی روسی آهنگساز دنیا بموئه.
 • ۱۸۶۱ - رابیندرانات تاگور (عکس دله) بنگالی شاعر، نویسنده، نقاش و آهنگساز و که نوبل ادبیات جایزه ره بَییته، کلکته دله دنیا بموئه.
 • ۱۹۹۶ - روسیه نماینده‌ئون ِمجلس (دوما)، شوروی رِقِدبوردِن ره غیرقانونی بخوندسته.

روز بعد: ۸ مه – روز قبل ۶ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۹ مه – روز قبل ۷ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۰ مه – روز قبل: ۸ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۱ مه – روز قبل ۹ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۲ مه – روز قبل ۱۰ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: پرستار جهونی روز

روز بعد: ۱۳ مه – روز قبل ۱۱ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۴ مه – روز قبل: ۱۲ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۵ مه – روز قبل: ۱۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۶ مه - روز قبل: ۱۴ مه

نمایشبحثویرایش


مبارزه با ترس از همجنس‌گرایی ِبین‌المللی روز

روز بعد: ۱۷ مه – روز قبل ۱۵ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۸ مه - روز قبل: ۱۶ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: موزه‌ی ِجهونی روز

روز قبل: ۱۷ مه - روز بعد: ۱۹ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۰ مه – روز قبل: ۱۸ مه

نمایشبحثویرایش


شرقی تیمور استقلال روز

روز بعد: ۲۱ مه – روز قبل ۱۹ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۰ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۳ مه – روز قبل ۲۱ مه

نمایشبحثویرایش


آرومانی‌های پرچم
آرومانی‌های پرچم

امروز: آرومانی مردمون ِملی روز (پرچم دله)

روز بعد: ۲۴ مه – روز قبل: ۲۲ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: اریتره ِاستقلال روز (پرچم ونه شنه)

روز بعد: ۲۵ مه – روز قبل: ۲۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: اردن ِاستقلال‌روز (عکس دله)

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۶ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

 • ۱۸۷۹ - روسیه و بریتانیا توافق هاکردنه که افغانستان وسّه اتا محلی حکومت راه دینگنن.
 • ۱۹۰۸ - اولین‌کش بفهمستنه که مسجد سلیمان شهر جه نفت درإنه و اتا انگلیسی سریع ونه امتیاز ره بخری‌یه.
 • ۱۹۱۸ - گرجستون دله اتا دموکراتیک جمهوری بساتنه.
 • ۱۹۶۶ - گویان کشور شه اٮستقلال ره بریتانیا جه اعلام هاکرده. (پرچم ونه شنه)
 • ۱۹۹۸ - استرالیا دله دولت رسماً این کشورِ بومیون جه عذرخاهی هاکرده و هرسالنه، این روز ره «عذرخاهی ملّی روز» گیرنه.

روز بعد: ۲۷ مه - روز قبل: ۲۵ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: نیجریه دله، وچون روز

روز بعد: ۲۸ مه – روز قبل ۲۶ مه


نمایشبحثویرایش


امروز: ارمنستون و آذربایجون ملی روز

روز بعد: ۲۹ مه – روز قبل ۲۷ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۳۰ مه – روز قبل ۲۸ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

 • ۱۴۳۱: ژان دارک فرانسه ملی قهرمون، ره اتا کلیسایی دادگاه، بریتانیا دله، مرتد و جادوگر بنومستنه و وه ره بسوجنینه.
 • ۱۷۷۸ - ولتر، (عکس دله) فرانسوی فیلسوف و نویسنده، بمرده.
 • ۱۹۴۲ - جهونی جنگ دوم دله، بریتانیای بمب‌افکن‌ئون، شهر کلن ره آلمان دله بکوبستنه.
 • ۱۹۱۸ - گئورگی پلخانف، اتا مارکسیست نظریه‌پرداز و ساجنده روسیه مارکسیستی جنبش، بمرده.
 • ۱۹۹۸ - اتا گت زلزله افغانستون شومال‌وَر، ۵۰۰۰ نفر ره بکاشته.

روز بعد: ۳۱ مه – روز قبل ۲۹ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱ ژوئن – روز قبل: ۳۰ مه


نمایشبحثویرایش


ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

پانویس

دچی‌ین


منابع

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین