ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

امروز واری روزون ماه مه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز


امروز چارشنبه، ۲۸ فوریه، ۲۰۲۴ هسته؛ اسا ‏۱۹:۳۵ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

مه ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


امروز: کارگر ِجهونی‌روز و مطبوعات ِآزادی جهونی‌روز

روز بعد: ۲ مه - روز قبل: ۳۰ آوریل


نمایشبحثویرایش


امروز: پرچم روز لهستون دله

روز بعد: ۳ مه – روز قبل ۱ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۴ مه – روز قبل ۲ مه


نمایشبحثویرایش


جیمز میلر ِلاشه، اتا دانشجو بمرده ایالتی دانشگاه کنت دله که مِری-ان وکیو ونه سَر شونگ کانده.
جیمز میلر ِلاشه، اتا دانشجو بمرده ایالتی دانشگاه کنت دله که مِری-ان وکیو ونه سَر شونگ کانده.

امروز:

روز بعد: ۵ مه - روز قبل ۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: سینکو دی مایوی روز موتحده ایالات آمریکا و مکزیک دله

روز بعد: ۶ مه – روز قبل: ۴ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۷ مه – روز قبل ۵ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

  • ۱۸۳۳ - یوهانس برامس آلمانی آهنگساز دنیا بموئه.
  • ۱۸۴۰ - پیوتر ایلیچ چایکوفسکی روسی آهنگساز دنیا بموئه.
  • ۱۸۶۱ - رابیندرانات تاگور (عکس دله) بنگالی شاعر، نویسنده، نقاش و آهنگساز و که نوبل ادبیات جایزه ره بَییته، کلکته دله دنیا بموئه.
  • ۱۹۹۶ - روسیه نماینده‌ئون ِمجلس (دوما)، شوروی رِقِدبوردِن ره غیرقانونی بخوندسته.

روز بعد: ۸ مه – روز قبل ۶ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۹ مه – روز قبل ۷ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۰ مه – روز قبل: ۸ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۱ مه – روز قبل ۹ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۲ مه – روز قبل ۱۰ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: پرستار جهونی روز

روز بعد: ۱۳ مه – روز قبل ۱۱ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۴ مه – روز قبل: ۱۲ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۵ مه – روز قبل: ۱۳ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۵ مه نمایشبحثویرایش


مبارزه با ترس از همجنس‌گرایی ِبین‌المللی روز

روز بعد: ۱۷ مه – روز قبل ۱۵ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۱۷ مه نمایشبحثویرایش


امروز: موزه‌ی ِجهونی روز

روز قبل: ۱۷ مه - روز بعد: ۱۹ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۰ مه – روز قبل: ۱۸ مه

نمایشبحثویرایش


شرقی تیمور استقلال روز

روز بعد: ۲۱ مه – روز قبل ۱۹ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۰ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۳ مه – روز قبل ۲۱ مه

نمایشبحثویرایش


آرومانی‌های پرچم
آرومانی‌های پرچم

امروز: آرومانی مردمون ِملی روز (پرچم دله)

روز بعد: ۲۴ مه – روز قبل: ۲۲ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: اریتره ِاستقلال روز (پرچم ونه شنه)

روز بعد: ۲۵ مه – روز قبل: ۲۳ مه

نمایشبحثویرایش


امروز: اردن ِاستقلال‌روز (عکس دله)

روز بعد: ۲۲ مه – روز قبل ۲۶ مه

نمایشبحثویرایش


ویکی‌پدیا:امروز واری روز/۲۶ مه نمایشبحثویرایش


امروز: روز کودک در نیجریه

روز بعد: ۲۸ مه – روز قبل ۲۶ مه


نمایشبحثویرایش


امروز: ارمنستون و آذربایجون ملی روز

روز بعد: ۲۹ مه – روز قبل ۲۷ مه

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۳۰ مه – روز قبل ۲۸ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

  • ۱۴۳۱: ژان دارک فرانسه ملی قهرمون، ره اتا کلیسایی دادگاه، بریتانیا دله، مرتد و جادوگر بنومستنه و وه ره بسوجنینه.
  • ۱۷۷۸ - ولتر، (عکس دله) فرانسوی فیلسوف و نویسنده، بمرده.
  • ۱۹۴۲ - جهونی جنگ دوم دله، بریتانیای بمب‌افکن‌ئون، شهر کلن ره آلمان دله بکوبستنه.
  • ۱۹۱۸ - گئورگی پلخانف، اتا مارکسیست نظریه‌پرداز و ساجنده روسیه مارکسیستی جنبش، بمرده.
  • ۱۹۹۸ - اتا گت زلزله افغانستون شومال‌وَر، ۵۰۰۰ نفر ره بکاشته.

روز بعد: ۳۱ مه – روز قبل ۲۹ مه


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱ ژوئن – روز قبل: ۳۰ مه


نمایشبحثویرایش


ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

پانویس دچی‌ین


منابع دچی‌ین

منابع دچی‌ین