پاپ وسه اینجه ئه‌ننی. شاید شمه منظور اینتا بی‌بائه: پاپ (موسیقی)

پاپون ِتاج

پاپ (یونانی جه: πάππας؛ تلفظ وونه: páppas) کاتولیک کلیسا و واتیکان حاکم نوم هسته. پاپ معنی مازرونی دله وونه پییر.

وابسته جستارون دچی‌ین

منبع دچی‌ین

  • کوردی ویکی‌پدیا