ولادیمیر ایلیچ لنین (به روسی: Владимир Ильич Ленин)‏ (۱۹۲۴-۱۸۷۰) اتا تئوریسین بی‌یه که کمونیستی تئوری چی‌یه، وه رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه(انقلاب اکتبر) و ساجنده‌ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بی‌یه.

ولادیمیر لنین
Влади́мир Улья́нов
Bundesarchiv Bild 183-71043-0003, Wladimir Iljitsch Lenin.jpg
شناسنومه
کامل نوم ولادیمیر ایلیچ لنین
بزاروز ۲۲ آپریل ۱۸۷۰
بزاجا سیمبیرسک، روسیه امپراتوری
بمردن تاریخ ولادیمیر ایلیچ لنین
بمردن جا گورکی, شوروی
همسر نادژدا کروپسکایا
سیاسی اطلاعات
سمت دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی
۳۰ دکامبر ۱۹۲۲ تا ۲۱ جانواری ۱۹۲۴

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که لنین خَوری دَره ره پیدا هاکنین.