ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

اکتبر ِروزون
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
روزون
امروز جومه، ۲۹ سپتامبر، ۲۰۲۳ هسته؛ اسا ‏۱۰:۰۶ (UTC) هسته.

ماه‌ئون: ژانویه - فوریه - مارس - آوریل- مه - ژوئن - ژوئیه - آگوست - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

اکتبر ِروزون: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱


امروز:

روز بعد: ۲ اکتبر – روز قبل:۳۰ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


۲ اکتبر: گاندی جایانتی روز هند دله و گینه‌ی استقلال‌روز.

روز بعد: ۳ اکتبر – روز قبل ۱ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۳ اکتبر:روز وحدت آلمان دله

روز بعد: ۴ اکتبر – روز قبل ۲ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

 • ۱۹۳۴ - فردوسی ِقبر ِتازه ساختمون افتتاح بیی‌یه و جشن موسوم به «جشن‌ئون هزارۀ فردوسی» با گرد بموئن چل‌تا خارجی شرق‌شناس و گروهی از ادیبون، دانشمندون و دولتمردون ایران و رضا شاه شروع بیّه.
 • ۱۹۵۷ - اسپوتنیک ۱، اولین ماهواره، شه مدار دله قرار هایته.
 • ۱۹۷۶ - آلیشیا سیلورستون، بازیگر، دنیا بموئه.
 • ۱۹۸۳ - سرعت ۱۰۱۹ کیلومتر در ساعت ره ریچارد نوبل صحرای نوادا دله، اتا جت، تراست ۲ نومی، جه ثبت هاکرده. (عکس دله)
 • ۲۰۱۰ - نورمن ویزدوم، انگلیسی بازیگر و کمدین، سکته هاکرده و بمرده.

روز بعد: ۵ اکتبر – روز قبل ۳ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز: پرتغال ِجمهوری روز و معلمون ِجهونی روز.

روز بعد: ۶ اکتبر – روز قبل ۴ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز: آلمانی‌تبار آمریکاییون ِروز

روز بعد: ۷ اکتبر – روز قبل ۵ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۸ اکتبر – روز قبل ۶ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز

روز بعد: ۹ اکتبر – روز قبل ۷ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز: هانگول ِروز جنوبی کره دله

روز بعد: ۱۰ اکتبر – روز قبل: ۸ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز: اعدام نکاردن جهونی روز

روز بعد: ۱۱ اکتبر – روز قبل ۹ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۲ اکتبر – روز قبل ۱۰ اکتبر


نمایشبحثویرایش


امروز: ایسپانیایِ ملی روز و استوایی گینه‌یِ استقلال روز.

روز بعد: ۱۳ اکتبر – روز قبل ۱۱ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۴ اکتبر – روز قبل ۱۲ اکتبر

نمایشبحثویرایش


After
After
After
After

امروز:

روز بعد: ۱۵ اکتبر – روز قبل ۱۳ اکتبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۶ اکتبر – روز قبل ۱۴ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۱۶ اکتبر: روز جهونی غذا

روز بعد: ۱۷ اکتبر – روز قبل ۱۵ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۱۷ اکتبر:

روز بعد: ۱۸ اکتبر – روز قبل ۱۶ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۱۸ اکتبر:

روز بعد: ۱۹ اکتبر – روز قبل ۱۷ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۱۹ اکتبر:

روز بعد: ۲۰ اکتبر – روز قبل ۱۸ اکتبر


نمایشبحثویرایش


چادویک
چادویک

۲۰ اکتبر:

 • ۱۶۰۰ - جنگ «سکی‌گاهارا» جاپون دله، «توکوگاوا ایه‌یاسو» شه دشمن‌ئون ره بکاشته و شه ره شوگون بخوندسته و دوران ۲۶۵ سالهٔ دیکتاتوری نظامی ونه خاندان معروف به «شوگون‌سالاری توکوگاوا» شروع بیی‌یه.
 • ۱۸۱۹ - علی‌ممد شیرازی ملقب به باب که «دین بابی» ره ایران دله بساته، این روز دله که توسط بهایی‌ئون مقدسه دله، بزائه بیی‌یه.
 • ۱۹۲۶ - بمردن یوجین ویکتور دبس، موبارز سوسیالیست و مارکسیست آمریکایی.
 • ۱۸۹۱ - جیمز چادویک(عکس دله)، فیزیکدون بریتانیایی و برنده نوبل فیزیک بزائن ِروز.

روز بعد: ۲۱ اکتبر – روز قبل ۱۹ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۲۱ اکتبر:

روز بعد: ۲۲ اکتبر – روز قبل ۲۰ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۲۲ اکتبر:

روز بعد: ۲۳ اکتبر – روز قبل ۲۱ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۴ اکتبر – روز قبل ۲۲ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۲۴ اکتبر:

 • ۱۹۳۲ - پیر-ژیل دوژن فیزیک‌دون فرانسوی و برنده جایزه فیزیک نوبل بزائن روز.
 • ۱۹۴۴ - بمردن ِلوئی رنو صنعت‌گر فرانسوی و از بونیان‌گذاران شرکت ماشین‌سازی رنو.
 • ۲۰۰۶ - بمردن ویلیام مونتگمری وات پروفسور رشته عربی زوون و موطالعات ایسلامی دانشگاه ادینبورگ.

روز بعد: ۲۵ اکتبر – روز قبل ۲۳ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۲۵ اکتبر:

 • ۱۷۳۳ - بمردن ِجووانی جـِرولامو ساکری، ریاضی‌دون ایتالیایی.
 • ۱۸۱۱ - اواریست گالوا، ریاضی‌دون و انقلابی فرانسوی ِبزائیی‌بیّن.
 • ۱۹۸۴ ریچارد گری براتیگان نویسنده و شاعر موعاصر آمریکایی.

روز بعد: ۲۶ اکتبر – روز قبل ۲۴ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۲۶ اکتبر:

روز بعد: ۲۷ اکتبر – روز قبل ۲۵ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز: ترکمونستون و سنت وینسنت و گرنادین ِاستقلال‌روز

روز بعد: ۲۸ اکتبر – روز قبل: ۲۶ اکتبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۹ اکتبر – روز قبل: ۲۷ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۲۹ اکتبر:روز جوموری تورکیه دله

 • ۵۳۹ پیش از میلاد - کوروش بنیان‌گوذار سلسله هخامنشیون ایران دله، شهر بابِل، گت‌ترین شهر جهون باستون و مرکز تمدن بابل ره بییته.
 • ۱۹۱۸ - کرواسی پادشائی اتریش-مجارستون جه اعلام استقلال هاکرده.
 • ۱۹۲۳ - حکومت عوثمانی مونقرض و سیستم جوموری ونه جایگوزین بیّه. مصطفی کمال پاشا افسرون تورک جه، سلطون ممد پنجوم آخرین امپراتور عوثمانی ره تبعید بَرسنی‌یه و خادش اولین رئیس جومور تورکیه بیّه.
 • ۲۰۰۴، نماینده‌‎ئون اعضای اتحادیه ئوروپا عهدنومه بساتن اولین قانون اساسی اتحادیه اروپا ره رم دله امضا هاکردنه.

روز بعد: ۳۰ اکتبر – روز قبل ۲۸ اکتبر


نمایشبحثویرایش


۳۰ اکتبر:

 • ۱۸۲۱ - فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱). نویسنده روس دنیابموئن.
 • ۲۰۰۰ - تاجیکستون دله پول‌یکاء سامانی (عکس) جایگوزین روبل تاجیکی بیّه.

روز بعد: ۳۱ اکتبر – روز قبل ۲۹ اکتبر

نمایشبحثویرایش


۳۱ اکتبر: هالووین (عکس دله)

روز بعد: ۱ نوامبر – روز قبل ۳۰ اکتبر


نمایشبحثویرایش