روم کاتولیک کلیسای یا رومی کاتولیک کلیسا یا کاتولیک کلیسا اتا از سه‌تا اصلی چلّه‌ئون مسیحیت جه هسته. کاتولیک کلیسای بیش از ات‌میلیارد نفر په‌روو[۱] جه مسیحیون گت‌ترین چلّه حساب وونه. کاتولیک کلیسا شه اهداف ره عیسی مسیح ِانجیل ره گت هاکردن دونده و دینی حاکمیت و خیریه جه مدیریت وونه.[۲] اسا واتیکان ِدولت‌شهر شهر رم ایتالیا دله دره.

بندیکت شونزدهم کاتولیکون قبلی رهبر بی‌یه. ونه جا ره اسا پاپ فرانسیس بَییته.

پانویس

دچی‌ین
  1. "Factfile: Roman Catholics around the world". BBC. 1 April 2005. Retrieved 2011-08-19. The Roman Catholic Church - the largest branch of Christianity - says there are a total of 1.086 billion baptised members around the globe. This was expected to exceed 1.1 billion in 2005, with rapid growth in Africa and Asia. However, there are no reliable figures for the number of practising Catholics worldwide.
  2. Barry, pp. ۵۰–۵۱.