نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا (بزائه‌ی ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸ - بمرده‌ی ۵ دسامبر ۲۰۱۳) جنوبی آفریقای ِاولین رئیس جمهور هسته که دموکراتیک انتخابات دله انتخاب بیّه. وه پیش از رییس جمهور بیّن، آپارتاید جه شه کشور دله بجنگسته و آفریقایِ ملی کُنگره رهبر بی‌یه. وه مسلحونه فعالیتون وسّه زندونی بَیی‌یه و ۲۷ سال زندون دله دَیی‌یه.

نلسون ماندلا
نلسون ماندلا
جنوبی آفریقای اولین رئیس‌جمهور
مشغول کار
۱۰ مه ۱۹۹۴ – ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
معاون رئیس‌جمهور اف. دبلیو. کلرک

تابو امبکی

پس از اف. دبلیو. کلرک
پیش از تابو امبکی
دبیرکل جنبش عدم تعهد

Andrés Pastrana Arango

مشغول کار
۱۹۹۸ – ۱۹۹۹
پس از آندرس پاسترانا آرانگو
پیش از تابو امبکی
شخصی اطلاعات
بزائن نِلسون رولیهلاهلا ماندِلا
عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱» ژوئیه ۱۹۱۸(عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱»−۰۷-۱۸)[[رج:عبارتی خطا: اینتی نقطه‌گذاری ره نشناسمبی «۱» بزائه‌ئون]]عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه
موزو، متاتا، ترانسکی
بمردن ۵ دسامبر ۲۰۱۳ (۹۵ سال)
ژوهانسبورگ
ملیت شابلون:Country data جنوبی آفریقا
سیاسی حزب آفریقا ملی کنگره
شی/زنا اولین نتوکو ماسه

وینی ماندلا
گراسا ماشل

پیشه سیاستمدار
دین متدیست
امضاء
سایت www.nelsonmandela.org

وه گاته که تا تونده مسلحونه اقدام نَکانده و خشونت جه مخالفه مگه اون‌که هیچ راهی نِداره و اینسه بی‌یه که تفنگ دَس بَییته.[۱] وه اَنده زندون دَیّه، مردِم وسّه محبوب بیّه و این کشور ِسیوئون اراده هاکردنه که وه ره زندون دله جه بریم بیارن. وه اینتی بیّه که اسپه‌ئون جه مذاکره هاکرده و وشون جه بخاسته که وه ره اعتماد هاکِنِن. وه وقتی قدرت جه بَرسی‌یه، اسپه‌ئون ره میدون هِدا و بائوته دولِت ونه تموم ِمردمون ِنماینده بائه، نا فقط ات‌سری‌ئه.

وه کمونیست حزب ِرهبر هم بی‌یه و این مسئله ره همه جه مخفی داشته و وقتی بمرده، این مسئله علناً فاش بیّه.[۲]

منابع دچی‌ین

انگلیسی ویکی‌پدیا

بن بنویشت دچی‌ین