گری کیمویچ کاسپارف (به روسی: Га́рри Ки́мович Каспа́ров) شطرنج جهونی قهرمون (۲۰۰۰ تا ۱۹۸۵) ۱۳ آوریل ۱۹۶۳ باکو دله اتا یهودی پییر و اتا ارمنی مار جه دنیا بموئه. وه ۱۹۸۰ گت استاد بیی‌یه، ۵ سال بعد بعد از بَوردِن آناتولی کارپف شطرنج قهرمون بیّه و تا سال ۱۹۹۳، اون گدر که به دلیل اختلاف شطرنج جهونی فدراسیون جه فینال مسابقه ره وِل هاکرده، این عنوان ره داشته. پس از اون هم تا سال ۲۰۰۰ که ولادیمیر کرامنیک جه بباخته واقعی قهرمون شطرنج بنومسّه بی‌یه. کاسپارف ۱۰ مارس ۲۰۰۵ شه کناره‌گیری ره حرفه‌ای شطرنج جه اعلام هاکرده و بورده سیاسی فعالیتون سَروقت. وه پیشگامون آنالیز شطرنج هسته و شه دستیارون همراه شه حریفون ره آنالیز کارده.

کاسپارف پس از کسب قهرمانی شطرنج جهان در سال ۱۹۸۵.

کاسپاروف بتترین ریتینگ ره که درجه 2851 هسته ره دانّه و این رکورد هنتا نشکسته. وه مدت 255 ماه بتترین شطرنجبازون دنیای دله اول بی‌یه. کاسپاروف یازده‌تا شطرنج اوسکار جایزه ره بییته که اینان همه ونه رکورد محسوب وونّه.

کودکی و نوجوانی دچی‌ین

وه ۷ سالگی گدر شه پییر ره از دست هدائه و پس از اون شه فامیلی ره واینشتین (Vajnshtejn) سَر جه بَورده شه ماری فامیلی سَر که کاسپارُف (کلمه‌ی کاسپاریون روسی بَیی) بی‌یه.

منبع دچی‌ین