مختصات: غربی‌°۷ شمالی‌°۵۳ / °۰۷غربی °۵۳شمالی / −۰۷;۵۳

ایرلند (ایرلندی جه: Éire) اتا جزیره نوم هسته که دِتا سیاسی بخش دانّه. اتا بخش ایرلند جمهوری هسته که گت‌ته هسته و اتا بخش شمالی ایرلنده که بریتانیاشنه و ایرلندِ جمهوریِ شمالی‌وَر کته. ایرلندِ شرقی‌وَر بریتانیای جزیره قرار دانّه که انگلیس و اسکاتلند و ولز جه تشکیل وونه.

ایرلندِ هوایی نقشه

این دِتا بخش فرهنگ و زوون ات‌تی هسته. این جزیره جمعیت حدوداً ۶ میلیون نفره. ایرلندِ جزیره اروپای سومین گتِ جزیره هسته و اروپای شمال‌غربی دره، ونه گتی هم ۸۲۲۱۴ کیلومترموربع هسته.

نگارخنه دچی‌ین

منبع دچی‌ین

  • انگلیسی و فارسی ویکی‌پدیا