زیگموند فروید (تلفظ آلمانی:[ˈziːɡmʊnt ˈfʁɔʏt])‏ (بزائه‌ی ۶ مه ۱۸۵۶ - بمرده‌ی ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹) اتا اتریشی دکتر بی‌یه که شه کار اولین مراحل سر رشته عصب‌شناسی دله تخصص بیته. همینتا باعث بیه که با بیمارون هیستری سر و کار پیدا هکنه. هیستری نوعی واکنش روان رنجوری هسه که ونه دله تعارضای هیجانی به نشونه‌ئون جسمونی از قبیل فلج یا غول‌بیّن بدل بوننه.(امروزه اصطلاحی که هیستری سر ویشتر مورد پسند هسه اختلال تبدیلی هسه). فروید اول تلاش کرده تا به کومک مصنوعی خو و الکترومغناتیس علائم هیستری ره از میون بوره،اما بعدا کشف هکرده که نتایج معالجات موقتی هسنه. وه برای حصول درمونی پایدار ابزاری روان شناختی به نوم تداعی آزاد کشف شخصیت وسّه بساته و همینتا ابزار وه ره به کشف قلمرو ناخدآگاه زندگی روانی رهنمون بیه. [۱]

زیگموند فروید در سال 1920 میلادی

منابعدچی‌ین

  1. فرهنگ توصیفی روان شناسی،فرانک برونو،1986،ترجمه فرزانه طاهری و مهشید یاسائی،1384،انتشارت ناهید،تهران،صفحات221-222