ریچارد نیکسون متحده ایالات آمریکای ۳۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چل و شیش و هفتمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ تا ۹ اوت ۱۹۷۴ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، اسپیرو انگنیو و جرالد فورد ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

ریچارد نیکسون
ریچارد نیکسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ تا ۹ اوت ۱۹۷۴
ترتیب ۳۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) اسپیرو انگنیو و جرالد فورد
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین