ریچارد نیکسون متحده ایالات آمریکای ۳۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چل و شیش و هفتمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ تا ۹ اوت ۱۹۷۴ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، اسپیرو انگنیو و جرالد فورد ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

ریچارد نیکسون
ریچارد نیکسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جامتحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر۲۰ ژانویه ۱۹۶۹ تا ۹ اوت ۱۹۷۴
ترتیب۳۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون)اسپیرو انگنیو و جرالد فورد
سیاسی جناحجمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین