کیمیا

(شیمی جه بموئه)

کیمیا بیا شیمی (انگلیسی جه: Chemistry) اتا بنیادین علمه که ساختار، خواص، ترکیبات و ماده‌ئون ِتغییرات ره اِشِنه و وشون سَر گپ زنده. این علم اَنده مشمول و گت هسته که ونه وسّه اتا جامع تعریف پیدا هاکردن خله سخته.

ساختارون ره بررسی شیمی ِکاربردون جه هسته.