هوشی مین ویتنام کمونیست حزب دبیرکل بی‌یه که شمالی ویتنام ِکشور دله نخست وزیری (۱۹۴۵-۱۹۵۵) و رئیس جمهوری (۱۹۴۵-۱۹۶۹) ره دست داشته. هوشی مین جهونی جنگ دوم په سعی هاکرده ویتنام ره استعمارکرون قِد جا دربیاره و فرانسه و جاپون جه مستقل بوو ولی سرد جنگ شروع بیّه و وه که شوروی واری کمونیست بی‌یه، شرقی بلوک په بورده و آمریکاییون ره کُفری هاکرده تا اونجه که مجبور بیّه سال ۱۹۴۵ ویت کنگ‌های ارتش ره بساجه و آمریکا جه جنگ دکفه. وه آخرسری‌سر موفق بیّه آمریکاییون ره ویتنام جه درهاکنه.

هوشی مین
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh 1946 and signature (cropped).jpg
شناسنومه
کامل نوم هوشی مین
بزاروز ۱۹ می ۱۸۹۰
بزاجا کم لین، فرنچ یندوچینا
بمردن تاریخ هوشی مین
بمردن جا هانوی, شوالی ویتنام
همسر زنگ خومینگ
سیاسی اطلاعات
سمت ویتنام اولین رییس جمهور
۲ سپتامبر ۱۹۴۵ تا ۲ سپتامبر ۱۹۶۹