ارمنسّون اتا کیشور نوم هست،ه جنوبی قفقاز منطقه دله. تورکیه غرب ور، گورجسّون شمال ور، آذربایجون جوموری شرق ور، ئیرون و نخجوان خودگردان جوموری جنوب ور ونه جا همساده هسّنه. ونه گت تری دریوچه سوان هسته که ونه اوشیرین هسّه.

Հայաստանի Հանրապետություն
ارمنسّون
ارمنسّون ِموقعیت
نیشتنگا
(و گتترین شهر)
ایروان
رسمی زوون زبان ارمنی
حکومت ِنوع جمهوری
حاکمون نوع 
 • رئیس جمهور
 • نخست‌وزیر

سرژ سرکیسیان
 
موارد منجر به تشکیل
 • استقلال اعلام
 • استقلال رسمیت
از شوروی
۲۳ اوت ۱۹۹۰
۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱
 -  ‌ئو‌ (٪) ٪
جی‌دی‌پی (تخمین )
 -  مجموع میلیارد دلار (ام)
 -  سرانه دلار (ام)
پول یکا درام (դր.)
زمونی منطقه EET
 -  تابستونی (DST) EEST (جهونی ساعت)
تقویم میلادی
اینترنتی دامنه .an
تلفن پیش‌شماره +714
برق
 -  ولتاژ ۲۲۰ ولت

تاریخ دچی‌ین

ارمنون اتا کهن مردمون هسّنه که خاورمیونه‌یِ شمال دئینه و قفقاز ِجنوب، جایی که مازرون دریا و سیو دریا وسط دره، منزل داشتنه. ارمنی مردمون مسیحیت په‌روو بئینه و همینسه روم امپراتوری و ساسانیون ِشاهنشاهی میون همیشک جنگ بی‌یه که کامین‌تا ونه ارمنستون ره بَیره. اسلام بمو په هم ارمنون شه مسیحی دین ره حفظ هاکردنه و مسلمون‌هایِ سامون دله شه‌گردونی داشتنه. وشون قرن‌ها جایی زندگی کاردنه که اسا ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و ایران میون رَسِد بیّه تا این که عثمانی خلافت وشون ره قتل‌عام هاکرده و ارمنون نسل‌کشی باعث بیّه که فقط انده ارمنی که شوروی ِبنه دله دَیینه شه اکثریت ره حفظ هاکردنه و باقیِ ارمنی مناطق اسا دیگه ترک‌نشین یا عرب‌نشین هستنه. ات‌که ارمنی هم هنتا لبنان دله درنه که شه‌سه حزب دارنه و اتی رسمی اقلیت هستنه. ارمنستونی که شوروی دله دیّه، شوروی رقد بوردن په آزاد بیّه و اتا مستقل کشور بگردسته. ارمنستون هَنتا هم آذربایجون جمهوری جه جنگ دارنه و وشون میون قره‌باغ وسّه اختلاف دره. قره‌باغ اتا ارمنی منطقه هسته که آذربایجونِ خاک دله دره و همینسه هر دِ کشور خانّه اونجه ره شه ملک دله دارن. اواخر آذربایجون موفق بیّه که ویشتر جائونی که ارمنون بئیت داشتنه ره پس بَیره و وشون ِارتش ره عقب هکشه.

جوغرافی دچی‌ین

ارمنسّون اتا پچیک کیشور هسّه که قفقاز ِمنطقه دله دره و ونه شمال‌وری گورجسّون و جنوب‌وری ایران جا دارنه. ونه دِ طرف آذربایجون و ترکیه کشورون درنه که ارمنون جه دشمنی دارنه. ارمنستون دریا هم ندارنه و اتی محاصره‌بئی هسته که همینسه خله روسیه جا وابستگی پیدا هاکرده. طبق قراردادی که سال ۲۰۲۰ انجام بیّه، ارمنون شه بعضی مناطق ره هدانه آذربایجون ره و فقط بعضی مناطقی که قره‌باغ جه هسته ره اسا هنتا دارنه.

ویشته هارشین دچی‌ین